2009-10-16

Islamorganet Sydsvenskan gör brakförlustSlutet för Sydsvenskan som vill islamisera Malmö rycker allt närmre:"Trots besparingar på 100 miljoner kronor i år går Sydsvenskan mot en förlust på 50 miljoner för 2009. Tidningen har tappat drygt 200 miljoner kronor i annonsintäkter på två år och vd Johan Ståhl ser ingen ljusning för nästa år. Ytterligare sparåtgärder blir nödvändiga.

- I augusti såg det bra ut, men det höll inte alls i september som ser illa ut. Vi räknar dock med att kunna hämta hem en del av tappet i november-december och i så fall hamnar vi på cirka 50 miljoner i förlust, säger Ståhl.

Sydsvenskan genomför ett sparpaket som innebär kostnadsminskningar med 100 miljoner kronor för 2009 och ytterligare 100 miljoner 2010-2012. Det senaste året har t ex personalen minskat med 80 personer.
2008 minskade annonsintäkterna med 75 miljoner kronor och i år med över 125 miljoner."

"Vi är beredda att ta till alla medel för att minska tryckerikostnaderna och göra dem mer rörliga. Hur vet jag inte i dag.

Ytterligare personalminskningar?

- Ingenting är uteslutet i dessa tider.

Om jag ringer dej i oktober nästa år - är ni lika många på tidningen då som i dag?

- Nej, det tror jag verkligen inte.

2008 gjorde Sydsvenskan en förlust på 70 miljoner kronor."


Källa, Medievärlden torsdag 15 oktober 2009:


Inga kommentarer: