2009-10-06

Var och vad studerade egentligen Astudillo?Det kom ett mejl som undrade över den socialdemokratiske riksdagsmannen Luciano Astudillos studier:En annan läsare undrar också och skriver följande i två mejl:


Att Astudillos påstådda utbildning ej överensstämmer med hans faktiska är ingen nyhet. Flertalet journalister känner till exempel till diskrepansen mellan verkligheten och Astudillos påstående. Man menar dock att Astudillo hittills är så harmlös att han inte är värd någon egentlig granskning. Den spar man tills han eventuellt blir ministerämne eller får en högre position inom partiet. Jag tror samtliga större redaktioner hos morgontidningarna ligger på denna kunskap, men avvaktar. Två av våra större kvällstidningar känner definitivt till frågetecknen kring Astudillos CV.

Astudillo gick sin utbildning fick han ofta kritik för att hans muntliga redovisningar var cirkulära och resonemangen strukturlösa. Enligt en kurskamrat ska kursansvariga lärare haft upprepade samtal med Astudillo kring dennes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på ett adekvat sätt samt hans ofta förekommande avsaknad av relevanta svar på frågeställningar. Astudillo, som vid denna tid var oerhört känslig för kritik och tog det mesta personligt på ett närmast demoniserande sätt för den som sade något negativt om honom, lär ha haft stora emotionella utbrott vid samtal med utbildningens prefekt samt speciellt en av lärarna. Enligt samma kurskamrat tog Astudillo troligtvis sin tillflykt till politiken för att gömma sig undan krav, men att han givetvis behöver putsa till sin CV så att denna blir tyngre och mer representativ ju närmre maktens korridorer han kommer.

Enligt gårdagens lämnade uppgift ska Astudillo ha studerat på Lunds universitet, åtminstone under en kortare period. Allt enligt en vanligtvis tillförlitlig källa. Dock är det inga förstahandsuppgifter, men dessa säger i alla fall att det bestämt inte handlade om några LTH-studier utan snarare samhällsvetar- eller sociologinriktat. Min källa spekulerade i att det kan vara politisk idéhistoria, men det är en fri spekulation.


Möjligheten finns också att Astudillo läste något i Lund, men tillhörde Malmö högskola och var registrerad där (den tekniska utbildningen i Malmö hör till Malmö högskola sedan dess start strax efter 1990-talets mitt). Det var och är fullt möjligt att läsa kurser i Lund under någon programutbildning eller liknande som sorterar under Malmö högskola, där studenten då registreras endast hos Malmö högskola.


Jag vet ej heller om studenter som hoppar av sina kurser förblir registrerade. Möjligheten finns ju att Astudillo mötte så höga krav att han lämnade utbildningen efter någon månad. Det är ju dock fullt möjligt att Astudillo helt enkelt ljuger om alltsammans, som inlägget på din blogg också påpekar. Någon examen har han dock definitivt inte tagit, enligt min källa.Bloggen Muslimska Friskolan tar gärna emot ett mejl direkt från riksdagsmannen Luciano Astudillo, där han själv förklarar exakt vad han studerat och var, samt om han avlagt någon examen!


Inga kommentarer: