2009-10-22

Bejzat Becirovs lärarerfarenhetI förrgår berättade den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov om sin lärarerfarenhet i DN:


"Är radikalisering av unga muslimer ett problem?

– Nej. Jag har varit lärare i många år. Vissa tider har unga det svårt och det är lätt att vilseleda dem. Det finns alltid någon som vill styra dem. Men även vanliga svenska ungdomar kan hamna i dåligt sällskap. Det brukar gå över när de mognar."


Källa, Dagens Nyheter tisdag 20 oktober 2009:Artikeln där Becirov som VD för den stora moskén i Malmö uttalar sig, föranledde Islamic Centers personal att bemöta honom genom följande mejl till bloggen som publiceras nedan:Beträffande DN-intervjun med Bejzat Becirov och hans påstådda mångåriga lärarerfarenhet:

Becirov har ingen lärarutbildning. Under ett antal år arbetade han som hemspråkslärare i Malmö. Becirov har påstått att det bland annat var på Värner Rydénskolan i Rosengård, men märkligt nog har inga av dessa uppgifter kunnat verifieras. Becirov har också påstått sig varit på andra malmöskolor, där man ställt sig lika frågande till hans anställning.


Vidare varierar Becirovs påståenden kring hur länge han arbetade som hemspråkslärare:

Ibland har Becirov påstått att han jobbade som hemspråkslärare i 18 år, ibland 10 år, ibland 12 år. Malmös stora morgontidning Sydsvenskan har förgäves försökt få klarhet i just denna detalj kring Becirovs bakgrund, men varken kunnat bekräfta eller dementera hans påståenden.


Undersökande journalister har bland annat konstaterat att de tidsuppgifter Becirov uppgett för alla sina påstådda sysselsättningar helt enkelt inte kan stämma, inte minst då vissa av heltidsuppdragen sammanfaller tidsmässigt. Klart är emellertid att detta är ytterligare ett påstående av Becirov där sanningshalten varierar starkt.


Den mest omedelbara liknelsen är till exempel med hans påståenden kring antalet medlemmar i Islamic Centers församling eller antalet besökande per år till moskén; siffror som i Becirovs utsagor kan variera med 5 000 -12 000 personer beroende på vilken källa (tidning, TV-program etcetera) han lämnat uppgiften till.


Becirovs uppgifter om tiden och placeringen av sin anställning som hemspråkslärare ej går att verifiera har det spekulerats i att han endast hade en kortare anställningstid. Hans pedagogiska förmåga som kunde vara högre överträffas endast av avsaknaden av pedagogisk utbildning hos honom, som är obefintlig. En iakttagelse som blir intressant inte minst med tanke på att Becirov kallar sig rektor för Ögårdsskolan och tillika har en biträdande rektor som endast har förskollärarutbildning men saknar formell utbildning som rektor eller pedagogisk ledare.


Än mer frapperande är det faktum att Becirov genom årens lopp hamnat i ett antal fackliga konflikter, då han försökt säga upp utbildade lärare utifrån att de haft felaktig utbildningsinriktning eller hävdat andra för personerna diskvalificerande saker. Allt givetvis grundat på att Becirov velat bli av med personerna ifråga. Vän av ordning invänder givetvis att Becirov faktiskt anställt de personer han sedan försökt bli av med på sina märkliga och anställningsjuridiskt förkastliga sätt.


Större delen av Becirovs livsverk kan sammanfattas i mottot "Ändamålet helgar medlen", där oklara uppgifter om sig själv, sin kompetens och erfarenhet likväl som anklagelser mot andra personer, uppgiftslämnande kring medlemsantal, besökare, sin ålder med mera är en genomgående röd tråd. Att höra honom polemisera med Sverigedemokraterna och prata om det sanna Sverige och sann demokrati är inte bara skamligt och skrattretande i de floskler som oavbrutet forsar ur hans mun. Det ger också ytterligare spaltutrymme för en person som på alla sätt tycks undgå källgranskning av publicerande massmedia.


Var finns de grävande journalister som har ett yrkesmässigt civilkurage att till fullo granska Becirov och hans historia? Är den undersökande journalistiken död eller undviker den bara att granska Becirov? Var finns de svenska motsvarigheterna till Watergateavslöjarna Woodward och Bernstein som vågar demaskera det Becirovgate som fortgår år efter år? Som vågar ägna tid och research åt att se igenom desinformationen?


Från Insidan

Inga kommentarer: