2009-10-31

Malmö ger hemtjänst på hemspråketPersoner som arbetat i Sverige kan tala svenska. I sitt yrkesliv har de talat tillräcklig svenska för att få arbete. Vilka är då dessa personer i artikeln nedan, som inte klarar att få hemtjänst på svenska? Har de arbetat i Sverige? Eller har de kommit hit som anhöriga utan att lära sig svenska och arbeta, eller ens brytt sig om att arbeta?"Hon är ansvarig för Språkbanken,
ett resultat av det kommungemensamma
projektet
Hemtjänst på olika språk som
startades i Fosie 2007. Då var 350
personer i behov av hemtjänst
på andra språk än svenska, visade
en undersökning som gjordes
i alla Malmös stadsdelar.

Sedan dess har ett femtiotal
flerspråkiga undersköterskor
anmält sig Språkbanken. De
hyrs ut av respektive stadsdel
och får en förfrågan varje gång
en vårdtagare önskar hemtjänst
på ett särskilt språk.

– Frivilligheten är viktig eftersom
den flerspråkiga hemtjänstpersonalen
har hela Malmö
som arbetsområde, säger
Margareta Hedlund.

Och majoriteten av Malmös
äldre vill fortsätta ha hemtjänst
på sitt hemspråk. Störst är behovet
i Rosengård och Fosie. I Fosie
svarade 90 procent av de tillfrågade
”ja tack” i en nyligen
gjord undersökning.
Sett till den flerspråkiga hemtjänstpersonal
som jobbar i Malmö
i dag kan man tillgodose de
flesta aktuella språk utom flamländska."Källa, kommutidningen Vårt Malmö sidan 6 i nummer 9, oktober 2009:


Inga kommentarer: