2009-10-16

Antisemit använde moskébranden som estradpoesi


I juni 2003 skrev Stig Forslund i gästboken hos estradpoesi. Nedan återges hur han antisemitiskt utnyttjar att moskén vid Islamic Center brunnit ned två månader tidigare, för att sprida förakt för judar. I slutet återger Forslund ett ögonvittnes funderingar när den muslimska friskolan Ögårdsskolan brann ned till grunden vid moskén i Malmö:

Hemort: Halmstad

Sänt: 13.12 - 27/6


MOSKÉBRANDEN VAR ANLAGD t.o.m. produceras "INRE MOTIV" som klassiska påhittigheter av DN Menorah J Krönikahärvan och SAMVERKANDE ANSTÄLLDA som medlemmar i de ökända sionistiska LOBBYVERKSAMHETERNA som erfarna att manipulera våra sk*tiga fiffelbenägna MYNDIGHETERNA osv
------

Vad är den sanna orsaken att trappas upp sådana utspel?

- Orsaken?

De som högst uppsatta får bestämma...

- Vaddå utspel?

- Olyckshändelser som bara offrar de nedtryckta kretsarna...

Bränder exempelvis..

Speciellt mot moskéer och andra icke sionistiska byggnader bl. a.kiosker, restoranger, turkiska riksförbundets lokaler i Bromma eller UpplandsVäsby?

- Spekulation!...

- Vad? Titta på bilderna!..Vad menar du? - Vad säger han?

.. Är majoriteteten allihop idioter som pratar om sådana incidenter? Är alla sjuka som bevittnat hur Malmö-moskéen brandes ned? Vad säger du då om dessa brandbilder?

Är dessa bara fantasier eller urklipp av den ockuperade Mellanöstern, kanske?!

- Nej, jag menar inte sådant något...

Det är sant ju spekulationerna pendlar mellan medier...

Det finns vissa kretsar som låtsas vara journalister visar sigivriuga speciellt efter branden som drabbade Islamic Center i Malmö har gått på sparlåga.

- Det är inte första gången...

Mycket tyder på att branden var anlagd, bland annat då något sprayat en stor röd Davidsstjärna på den plats där brandenstartade.

- Visst!..

Sprayburk funnits kvar där branden börjat..

Se på liknande händelseri dagens grymma områdena exempelvis i Jew York, Brisbane, Sydney, Melbourneeller i den ockuperade Mellanöstern...

Vad judiska pressen skriver där nästan en kopia av förvrängningstekniken dyker upp hos oss i Bonniers maskineriet...

Dessutom får man inte hävda att folkmassan är dummare än DN's provokativapropagandeliten...

- Men det finns ju sambandet mellan judiska pressen och sådana välplanlagdaolyckshändelser att senare kalla detta "illusioner"?

- Det finns ju andra tidningar ocksåå...

Här har jag en massa engelska tidningarockså som behandlar "accidents"... Accident (!!!)...-

Får se!..

- I denna artikel exempelvis kommer vi titta närmare på tänkbara orsaker till branden och medias rapportering av denna. Genom att titta på liknande bränder så tror vi dock att vi kan komma sanningen något närmare.

- Uttalanden som gjorts...

- Det har jag hört på den platsen..

Media har i stort sätt bara berättat att Islamic Center drabbats av en enorm brand och att polisen än så länge intekunnat berätta ifall branden var anlagd eller uppkommit genom oaktsamhet ellerandra orsaker. Man har konstaterat att en davidsstjärna klottrats på den byggnaddär branden startade, liksom att byggnaden användes för förvaring av bränsle.

Byggnaden är således en utmärkt plats att starta en brand på för den som önskar stor förödelse men också en plats där sannolikheten finns att en brand kanstarta av misstag. Davidsstjärnan skulle också kunna uppkommit innan branden och behöver inte ha något direkt samband men samtidigt är sannolikheten liten föratt en judisk symbol under en längre tid tillåtits skymfa en muslimskt center.

- Många muslimer har också bedömt sannolikheten som liten och dagen efter moskéområdet drabbats av branden så utfördes en misslyckad brandbombsattack mot det judiska begravningskapellet i Malmö. Även på lördagseftermiddagen, dvs några timmar innan Islamic center brann så hade någon utfört en misslyckad attack mot kapellet. Polisen ville till en början inte säga att det fanns något samband mellan attackerna men har nu medgett att man i vart fall arbetar efter tesen att det kan vara samma människor som låg bakom båda attackerna mot det judiska kapellet, men att det lika gärna kan röra sig om olika gärningsmän.

Till Sydsvenskan förklarade också slutligen vakthavande befäl Lars-Göran Karlströmmer att

"Det verkar finnas ett samband mellan branden i moskén och attentatet mot det judiska gravkapellet, det kan handla om hämnd". Han sade vidare att:

"Jaghoppas verkligen att vi inte har ett religionskrig på gång i Malmö". Dock sades inget om att branden vid moskén skulle kunna vara en hämnd för det föregående attentatet mot det judiska kapellet.

De som ställt sig kritiska till att attacken mot moskén skulle vara genomförd av judar har framfört följande argument.

1. Man lämnar inte sin signatur vid en sådan attack.

2. Det är troligen nazister eller extrema muslimer som ligger bakom för att starta en konflikt mellan judar och muslimer. Därför klottrade man en davidsstjärna.

3. Det finns och har aldrig funnits några extrema judar iSverige.

- Det första och andra argumentet bör behandlas samtidigt. Betänk att det inte lämnats någon davidsstjärna på platsen utan en svastika. Hur hade medias rapportering då sett ut?- Hade man nöjt sig med polisens uttalande om att man saknade motiv och ännu inte visste ifall branden var anlagd?

- Knappast.

- Polisen manipuleras...

Dessutom finns vissa chefer som medlemmar av sionistiska lobbyverksamheten som gör sina vanliga "uppdrag", förvränger händelserna traditionellt vad vi bevittnnat då de förförljt registrerade intellektuella...

- Media hade gjort kartläggningar av alla patrioter i hela Skåne och norra Danmark. Man hade dragit paralleller till tidigare fall där nationalister utfört handlingar mot muslimska mål. Man hade tvingat fram antaganden av polisen,intervjuat tidigare påstådda offer för "nazistiska gärningsmän". Man hade återtalat om förbud, man hade köpt spaltkilometrar med researchuppdrag av Expo och"journalisten" "Peter Karlsson" hade åter fått kränga på sig sin halskrage och framträtt i starkt motljus i media för att snyfta om hur han blev ett oskyldigtoffer för "nazisternas framfart".

- Stackare nazister, ungdomar.. Om de inte hittar en förvirrad ung, då ska försöka sprida lögner om "inre motiv" som en metod sedan länge anänds de judestyrda områdena i andra länder...

- Man hade inte tänkt tanken att någon klottrat dit hakkorset för att försöka starta en konflikt mellan nationalsocialister och muslimer, eller att man likt Sverigedemokraterna ser likheter mellan muslimer och nationalsocialister.

- Hör på mina vänner...

Jag tittade på Walt Disney, där smarta katter lämnar viss antal råttor att leva kvar så att anklaga detta senare...

Det är inte barnspel inte heller katt och råtta...

Det är ett stort skepp och kaptener anställer sina vänner som evangeöliska och lika människofientliga sionsiter, kolaboretarade hundar i övre delar av skeppet...

- Sedan flera år byggdes detta skeppet på detta sättet...

- Det är inte en "soft version" av den ockuperade Mellanöstern, ännu värre...

I palestina exempelvis finns palestinska poliser men i Sverige kan exempelvis sapmé folkets individer aldrig anställas som sapaningschefer...

- Kanske finns något samband mellan de kretsarna själv... "Inre motiv" borde sökes hos de officiella aktörerna... Varför finns inte en enda "immigrant"anställd i den gruppen som garnskar sådana incidenter? Måste vara all chefer fördomsfulla evangeliska fanatiker som belönas av lobbyverksamheter? Vem som anställer och betalar de spaningschefers lönerna?

- ?!**

- Nu var det dock en davidsstjärna och media håller därför tills vidare tyst i avvaktan på polisens undersökning. Inga krav på förbud mot judiska grupper har höjts, ingen har bemödat sig att rota fram tidigare fall där judar varit gärningsmän och ingen kartläggning av judar ens i Malmö har vi fått se. Detta trots att en slarvigt klottrad davidsstjärna borde bevisa lika mycket som ett ditsprayat hakkors.

- Tidigare fall?

- Frågan är då om det finns tidigare fall av moskébränder och om dessa i så fall på något sätt kan kopplas till judar? Ja, och dessa är dessutom inte speciellt ovanliga.

- Är det en sionistisk evangelistisk tradition att förtöra de icke sionistiska institutionerna?

- Det är det!...

I Israel har ett stort antal moskéer förstörts och angripits under landets existens. Bara i samband med Israels grundande 1948 förstörde judar 480 moskéer och förvandlade ytterligare 14 till fabriker och klubbar.al-Aqsamoskén i Jerusalem (Om ni hitta på fotot och granskar det, då ses där lite av det som blev kvar av det judiska templet. Idag är den återstående väggenkänd som Klagomuren)- En av de mest påtagliga judiska angreppen mot moskéer i Israel är de upprepade försöken att förstöra al-Aqsamoskén och Omarmoskén (Klippmoskén) i Jerusalem.

Moskéområdet är en av islams mest heliga platser eftersom det enligt legenden grundades på den plats där profeten Muhammed uppsteg i himmelriket. Av muslimerna kallas området där moskéerna befinner sig Haram as-Sharif, av judarna kallas det Moria. I Koranen (17:1) omnämns moskén och fungerade förr som qiblah, alltså var moskén den punkt muslimerna vände sig mot vid bön innan de som nuvänder sig mot Kaba. För judarna är platsen helig då det andra judiska templet stod på platsen innan det raserades år 70 e.kr. I Talmud hävdas det därtill som rättssnöre i messianska termer att judarna skall återupprätta templet. Således föga förvånande har judar allt sedan Israel år 1967 intog moskéområdet i östra Jerusalem, varvid de första skadorna på byggnaderna uppstod, försökt förstöra de bägge moskéerna.

- Omarmoskén i Qudûs?

- Liknande öde..

Den 21:e augusti 1969 angrepp en grupp militanta judar Omarmoskén och försökte bränna ned den. Flera ovärderliga inventarier förstördes i branden, däribland en predikstol ur trä och elfenben som en gång i tiden variten gåva från Saladin. Moskén står dock kvar till judiskt förtret. Under1970-talet gjordes ytterligare tre försök att storma moskén, samtliga underledning av Gershon Solomon, ledare för organisationen Tempelbergets Trogna vars huvudmål är just moskéns förstörelse. Den 10:e augusti och 15:e september 1980 genomförde flera hundra judar från bosättarrörelsen Gush Emunim ytterligare två försök att förstöra moskén, men mötte på motstånd och tvingades giva upp sina planer.

- Den 11:e april 1982 tar så angreppen ett steg längre. Den amerikanske juden Alan Harry Goodman går in i moskén beväpnad med en M-16 och öppnar eld motbedjande muslimer. På vägen in till moskén dödar han tre arabiska vakter och i moskén skjuter han ihjäl ytterligare åtta personer och skadar ett stort antal människor. Efter ett 15-årigt fängelsestraff frigivs Goodman av den israeliska regeringen och berättar för israelisk media över hur stolt han ännu känner sig över sin gärning, men hur han ändå känner ånger, ånger för att han inte dödade varenda arab i Jerusalem mellan 15 och 55 år.

- Innan Goodman begav sig till Israel var han under 1970-talet bosatt i ett annat land: Sverige.

- Visst!..

Måhända med Goodman som inspiratör angrips moskén återigen den 25:ejuli 1982, denna gång av den amerikanske juden Joel Lerner, medlem i rabbi Meir Kahanes Kach-rörelse. Lerner för med sig en större mängd dynamit in i moskén, men grips innan han hinner utlösa detonationen. I den grupp som planerat dådetingår även den dåvarande chefrabbinen Mordechai Eliyahu. Detta kommer bli denförsta i raden av försök att spränga moskén.

Den 10:e mars 1983 stormar 29 judar moskén, beväpnade med automatvapen och enstor mängd dynamit. Även detta dåd hinner dock avstyras medan judarna riggar sprängladdningarna i området. Flera av de gripna är israeliska reservofficerare.

I den följande utredningen kommer det visa sig att de inblandade ingår i en judisk terrororganisation som planerat placera ut en mängd bomber på civila palestinska bussar, samt att medlemmar varit inblandade i flera mord på arabiska studenter. Samtliga 29 döms till fängelse, men benådas redan några månadersenare, den 21:e september. Den drivande motivationen bland de 29 var att genom moskéns förstörelse orsaka ett heligt krig där Messias skulle komma till judenhetens undsättning, bekämpa judarnas fiender och upprätta ett judiskt världsherravälde.

Den 27:e februari 1984 görs så ett tredje försök att spränga moskén. En grupp om fyra judar, under ledning av den framträdande rabbinen Moshe Levinger, placerarut över 100 kilogram dynamit innan deras planer med nöd och näppe kan avstyras.

Detta är det senaste allvarliga försöket av judar att spränga Omarmoskén varefter en tid av relativt lugn följer. Den 8:e oktober 1990 blir det emellertid känt att ett stort antal militanta judar planerar taga sig till platsen varför ett stort antal muslimer kommer till dess beskydd. I den konfliktsom uppstår går den israeliska armén in på de militanta judarnas sida. 19 muslimer skjuts till döds och över 150 skadas.

- Under de inledande veckorna i oktober 2000 gick judar i Israel till angrepp mot icke-judar vid ett stort antal tillfällen. Föga omskrivet i Väst kom det att kallas en israelisk Kristallnatt i arabisk media. I städer så som Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Jaffa, Lod, Ramle, Ashdod, Askelon, Migdal Ha´emek och Herzliya gick judar ut på gatorna, vandaliserade och tände eld på arabiska butiker. Flerhundra araber misshandlades, flera av dem stacks ned med kniv och två araber avled till följd av knivskadorna och ytterligare två sköts till döds då judar öppnade eld mot muslimer i Nazareth. Därtill angreps och antändes en mängd moskéer, fyra kristna kyrkor och flera kyrkogårdar skändades. Bland de moskéer som angreps återfanns Tiberiasmoskén från 600-talet, moskéerna Al Ajami och Hasan Bek i Jaffa, Moarimoskén i Tabarija och moskén i Chadera. Av de fyra kyrkorna återfanns en i Jaffa, en i West al-Qods och två i Jerusalem. Den israeliska polisen stod lugnt och tittade på under den judiska framfarten. Efter klagomål från människorättsorganisationer greps sammanlagt 300 judar varav endast tio åtalades.

- Dessa fall tar upp Israel men som ni märker så går trådarna även till Sverige, liksom andra länder. Attacker mot moskéer med judiska motiv har dock inte uteslutande ägt rum i Israel. Här följer två ganska aktuella exempel:

Earl Krugel

- Den 11:e december 2001 greps de två judarna Irv Rubin och Earl Krugel då de var i färd med planläggningen att spränga King Fahdmoskén i Culver City, Kalifornien. De bägge hade därtill för avsikt att mörda kongressmannen Darrell Issa, en kristen arab. Rubin var ledare för den judiska organisationen JDL (Jewish Defense League) och Krugel var samma organisations chef på Västkusten. Inför rättegången begick Rubin självmord genom att skära av sin egen pulsåderoch slänga sig över ett balkongräcke.

- Den 25:e augusti 2002 greps den 37-årige juden Robert Goldstein i hans hem i Tampa, Florida. I sin ägo hade han en stor arsenal, inklusive ett prickskyttegevär, två pansarskott, handgranater och 20 hemmagjorde bomber.P olisen fann även en lista över 50 moskéer samt detaljerade planer för hur ett muslimskt utbildningscenter skulle sprängas i luften.

- Muslimska gärningsmän; också tänkbart?!

- Just det!..

Vi kan dock inte nog poängtera att det på inget vis behöver vara judiska gärningsmän i detta fall, vi vill bara visa att det skulle kunna vara det och att det hänt förut. Vi måste dock i sammanhanget komma ihåg att muslimerna i Malmö inte är någon enad grupp. Medan Islamic Center drivs av någorlunda sekulariserade muslimer så finns en allt större grupp som bekännersig till wahhabismen vilket är en betydligt mer hårdför variant av islam och har anhängare i kända namn som Usama bin Laden. Man kan inte utesluta att att acken mot Islamic Center utfördes av någon "konkurrerande" muslim, davidsstjärnan skulle i så fall vara ett tecken på att man såg ledningen för Islamic Center som otrogna eller judelakejer.- Dock kan även mindre politiska orsaker ligga bakom även ifall det rör sig om en anlagd brand. I Islamic center ligger en skola och man kan inte helt utesluta att det är skoltrötta muslimska elever som helt enkelt haft hyss för sig som urartade i denna oerhörda brand. Vi kan ju exempelvis i sammanhanget komma ihåg den brand i Göteborg för några år sedan då över 60 ungdomar med främst invandrarbakgrund brann inne. Spekulationerna startade omedelbart och affischer sattes upp i Göteborg med krav på hämnd mot svenska ungdomar. Till sist visade det sig att de som låg bakom mordbranden själva var invandrare som blivit arga på att de inte släpptes in i lokalen.

- Spekulationerna att det kan röra sig om "rasister" har även denna gång gjortsig hörda. I riksdagen ställde igår Miljöpartiets representant Gustav Fridolin en fråga till Mona Sahlin om vad hon nu kommer göra för att stävja"islamofobin". Såväl Sahlin som Fridolin har gjort sig ökända för sina oerhörda insatser för att kväva det svenska och brukar ofta mötas i debatter i riksdagen där de försöker överträffa varandra i hur man ska motarbeta det svenska folket.

Nyligen förklarade Sahlin helt enkelt att: "Det pågår alltså ett intensivt arbete för att ytterligare förbättra integrationen. Låt mig ge bara några exempel. Jag har tagit initiativ till att det ska utvecklas kvantitativa mål och indikatorer för integrationspolitiken på flera viktiga samhällsområden" samt att"Kampen mot brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska inslag och olaga diskriminering är en prioriterad fråga för polisen och åklagarväsendet. Detta kommer att gälla också fortsättningsvis" efter att hon fått en fråga från Fridolin om hur man ska motarbeta nationella grupper.

- En svensk gärningsman?

- Jodå; det finns även importerade schakaler från Ethiopia som adopterades och fått svenskt namn som afrikanska manliga horan (borttaget av bloggen)...

Det finns gott om sådana nysvenskar...

Svensk ID innehavare mästarmanipulare som låtass svensk som manliga gamla horan (borttaget av bloggen), kvinnohomosexuella horan (borttaget av bloggen) mm...

Med politiker som Mona Sahlin, Gustav Fridolin men även resten av de som"representerar" det svenska folket i riksdagen så är det inte konstigt att människor reagerar. I Malmö så har många svenska ungdomar utsatts för obehag av unga invandrargäng som drar runt på gatorna. De svenskar som utsatts för hot, rån eller andra smädelser känner inte att de får något gehör hos politikerklassen. den svenske.com samtalade med Carina, en kvinna som bor i Almgården, ett invandrartätt område strax intill moskén. Carina berättar att hon uppmärksammat branden vid midnatt, när branden alltså hade pågått i cirka en timme. Hon kunde stå i sitt fönster och iaktaga händelseförloppet. På en fråga om hur reagerade när hon insåg vad som hände utanför sitt fönster svarar hon:

"Vet inte riktigt. Jag är ingen fördomsfull person. Jag är glad att ingen skadades i alla fall. Om något tvunget skulle behöva brinna så ska det i så fall vara skolan och inte moskén.

" Vi ber henne utveckla det hela vilket hon gör:"

Den skolan grundades ju för att föräldrarna inte ville att barnen skulle behöva gå i samma skola som svenskar. Det är ren rasism. Dom såg visst inte mina svenska barn som tillräckligt "rena" vilket jag tycker känns förnedrande.

Jag läste i tidningen i morse att händelsen var ett bakslag för integrationen. Men hur kan det vara det? Dom integrerades verkligen inte av att gå i en muslimsk skola."-

Politikerna har skapat en atmosfär där svenskarna känner sig förnedrade. En ökad kriminalitet där invandrare står för en stor andel av de brott som människor ser på gatorna, förakt från politiker och känslan av hjälplöshet finns hos många svenskar. Folket orkar inte längre leva under denna ständigt påtagliga förnedring och förr eller senare kommer enskilda svenskar att reagera. Om branden mot moskén var just en sådan reaktion kan man idag bara spekulera i.

Gustav Fridolin tycks i vart fall redan ha bestämt sig. Branden var, enligt honom, ett utslag av islamofobi.

- Kanske var det så. Även Fridolin kan ha rätt, även om det tillhör undantagsfallen. Frågan kvarstår dock i så fall om det rör sig om en svensk eller judisk gärningsman. Andra lösningar är som sagt att det är någon av Islamic Centers egna som ligger bakom, eller någon från en "konkurrerande" församling. För lugnets skull så kan man dock hoppas att branden uppkom av naturliga orsaker.

- Utomjordiska krafter också tänkbart...

- En man hävdar att han sett en UFO över Malmö...

- Men en annan man hävdar att UFO inte blandade in judarnas porovakationerna utan besökte bara (borttaget av bloggen) bastardöttrar som prostituerar sig med nysvenska UFO anställda nattvandrare...

- ?!

------"
_______________________________________

Komplettera via links: Police Brutality & inre uppgörelser av oligarkiska maktkretsar offrar folk: http://www.october22.org/

/PTB - International: http://www.ptb.be/international/indexen.html

E-post: wpb@wpb.be Puerto Rican independentistamovement: http://www.redbetances.com/
/Puerto Rican political prisoners: http://www.wco.com/~boricua/POWS/Push Bush-push BLiar-push Bush-push BLiar!
http://www.gagarama.de/bush-praesident-specials/bush-blubt-blair.htm Racist Nature of Zionism: http://codoh.com/zionweb/ziondark/zionracdex.html

E-post: CODOH@CODOH.com
Protest B-Liar, W-Liar, other liar lapdogs;net: http://www.protest.net/


Utdrag ur Estradpoesis gästbok 27 juni 2003:
http://estradpoesi.com/estradpoesi//gbokjuni03.htm

Inga kommentarer: