2009-10-10

Åtalad muslim värd för religionsdialog"Troende kristna och muslimska församlingsmedlemmar mötes i Islamic Centers gymnastiksal. En representant för buddismen fanns också på plats.

- Vi påbörjade arbetet på Bo01-tiden. Vi möttes över gränserna om hur vi skulle finna ett rum för interreligiös utövning, sade forumets främste initiativtagaren Bengt Ingvarsson, präst och tidigare verksam i Stadsmissionen.

Till forumet ska folk kunna gå och få orienteringen i Malmös religiösa liv och forumet vill bli en remissinstans i kommunala frågor som berör verksamheter i staden.

Islamic Centers ledare Bejzat Becirov var värd för torsdagsmötet.

- De flesta muslimer i Malmö har samma förhållande till sin tro som Malmös kristna har till sin tro. Vi vill mötas över gränserna, sade han

- Det mångreligiösa Malmö väntas ökat troendet. Gemensamt för trosriktningarna: tradition kultur och religion. Människan hittar en livsriktning i religionen, finner stabilitet, sade Ann Aldén, kyrkoherde i Västra Skrävlinge."

Torbjörn Karlsson, politisk sekreterare i stadshuset, var där. Kommunen bejakar integrationsarbetet. Det mångreligiösa Malmö utvecklar kultur och traditioner. Staden får ett rikare liv.


Källa, Skånska Dagbladet sidan 8, den 2:a oktober 2009:

Inga kommentarer: