2009-10-03

Malmös anrikaste skola islamiserasMalmös äldsta skola med flera hundra års anor islamiseras. På den fina innerstadsskolan förstår gymnasieeleverna inte svenska utan måste ha permanent undervisning på arabiska:

"Fysikundervisning
arabiska blir permanent
Malmö latinskola
efter ett års
försökstid.

– Fysik är det ämne
som de flesta arabisktalande
elever visat sig ha
svårast för, säger Ingrid
Paulin-Rosell på utbildningsförvaltningen
till Skånska Dagbladet.

I pilotprojektet på
Malmö latinskola har
arabisktalande elever
fått frivillig stödundervisning
på sitt modersmål
i övergången mellan
fysik A till fysik B."


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidan C6 lördag 6 oktober 2009:"Begreppen börjar bli krångliga och fysik är det ämne som de flesta arabisktalande elever visat sig ha svårast för, säger Ingrid Paulin-Rosell utvecklingssamordnare på utbildningsförvaltningen.

Under läsåret 07/08 startades ett pilotprojekt på Malmö latinskola där arabisktalande elever fick frivillig stödundervisning i övergången mellan fysik A till fysik B på sitt modersmål. Projektet har enligt Ingrid mottagits väl av eleverna.

–Nu är det inte längre ett projekt utan ska ingå i verksamheten. Arabisktalande modersmålslärare har nu anställts av utbildningsförvaltningen som ska serva hela staden, säger Ingrid Paulin-Rosell som är mycket positiv till utvecklingen."


Källa, Skånska Dagbladet 2 oktober 2009:


Läs även Jihad i Malmös bloggpost Mullorna intar Latinskolan:

Inga kommentarer: