2009-10-23

Muslimska ungdomar tar kristna till Syrien"Kristna och muslimska ungdomar bygger broar


På söndag bär det av på en gemensam resa för de kristna och muslimska ungdomarna. Bilden är tagen vid en av gruppens träffar i Islamiska församlingens lokaler. Foto: Hjördis Thelander":
"2009-10-22

Sexton ungdomar från Landskrona – både kristna och muslimer - åker tillsammans med sina respektive ledare till Syrien, mellan den 25 oktober och 4 november. Resan är en del i Landskrona församlings projekt ”Brobygge” – och ett samarbete med Islamiska församlingen i Landskrona

Vi är från samma stad men med olika religioner – funkar det?

Ovanstående är den fråga som samarbetet bygger på. Ungdomarna har träffats regelbundet både före och efter sommarlovet i Islamiska församlingens moské och i kyrkans lokaler.

- Islamiska församlingen arrangerade i veckan en föräldraträff, där vi delade en måltid och hade en trevlig kväll tillsammans, berättar André Nyberg, församlingspedagog.

- Under alla träffar vi har haft och under resan till Syrien – skriver ungdomarna ”loggbok – om likheter, olikheter, religionsdialog, tankar, funderingar gemensamma vänner, konflikter osv. Loggböckerna blir ett underlag vid en workshop, föreläsningar i skolor och för andra intresserade."

"Den 17 november 11.00-17.00 hålls sedan en ”workshop” i Lunds stadshall, med Lunds stift som arrangör - där ungdomarna presenterar sina upplevelser."


Källa, Landskrona Direkt torsdag 22 oktober 2009 under nyheter vecka 43:"4. Religionsdialog mellan unga kristna och unga muslimer i Landskrona

Vi är från samma stad, men med olika tro, funkar det? En grupp ungdomar från Svenska Kyrkans Unga ska i oktober 2009 göra en resa till Syrien tillsammans med muslimska ungdomar. På detta seminarium delar de med sig av upplevelser, tankar och känslor och ger öppenhjärtliga svar på dina nyfikna frågor. Seminariet ger också en sammanfattning av projektet och en politisk reflektion från ett mångkulturellt perspektiv. Islamiska församlingen i Landskrona, Svenska kyrkans Unga i Landskrona, studieförbundet Ibn Rushd, samt hemlig gäst"


Källa, Svenska kyrkan:


Inga kommentarer: