2009-10-28

Bloggen Muslimska Friskolan som tentamensuppgiftBloggen Muslimska Friskolan har höstterminen 2009 blivit tentamensuppgift i islamologi vid Lunds universitet. Islamologen Jonas Otterbeck är kursansvarig för internetkursen Islam i dagens samhälle.


Otterbeck berättar att en uppgift i tentamen är att studenterna ska analysera tio olika islamkritiska bloggar som finns på Internet. En av bloggarna som ingår är Muslimska Friskolan.


En annan blogg som ingår i kursen är sverigedemokraten Kent Ekeroths blogg:


Syftet enligt Otterbeck är att studera den ökade politiska roll islam fått.


I studiematerialet som studenterna loggar in för att nå finns en länk till bloggen Muslimska Friskolans förstasida.


Otterbeck har ännu inte hunnit se studenternas tentamenssvar. Det är fritt fram för studenterna att tycka vad de vill om bloggarna, både positivt och negativt, när de analyserar dem.


Otterbeck menar att det är många som läser bloggen Muslimska Friskolan. I hans och islamologers kretsar är den välkänd.


I måndags 26 oktober 2009 besökte flera studenter bloggen Muslimska Friskolan. Feedjit fångade bland annat en student från Asarum strax innan midnatt 26/10:

Asarum, Blekinge Lan arrived from lund.hemsida.eu on "Muslimska friskolan".
23:21:09 -- 2 hours 54 mins ago

Studenten anlände från hemsidan Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet:


Längst ner till höger på sidan presenteras internetkursen:

Islam i dagens samhälle (ISLD01)
Inloggning (endast registrerade studenter)


Endast studenterna kan logga in på kursen:


Här är en länk som används:


Teologiska institutionens IT-ansvarige Marcus Lecaros säger att kursmaterialet inte är offentlig handling.


Här presenteras de två kurserna som ges på Internet:

Kurser på internet
Under höstterminen 2009 ges följande kurser:

ISL D01 Islam i dagens samhälle

Kursen ger grundläggande kunskaper om religionen islam och islams utveckling i Sverige och Europa.
I
Källa:

Kursen ges även på Malmö högskola där islamologen Jonas Otterbeck kommer från. Den ges som sidoämneskurs:

Islamologi: Islam i dagens samhälle, 15 högskolepoäng
-
Denna kurs ger en orientering om islams historia i Europa och dess nutida muslimska grupperingar. Särskild fokus läggs på islam i Sverige och frågan om det svenska samhället som en religiös arena för dagens muslimer. Därtill studeras och analyseras olika exempel på samtida muslims religiös praktik samt hur de legitimeras med referenser till centrala muslimska källor.
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska 2B.

Källa:


Om islamologikursen Islam i dagens samhälle står följande på Google:


Kursplan för ISL D01:


Litteraturlista för ISL D01. Bland annat två böcker av Jonas Otterbeck själv samt:

Internetsidor (motsvarande 150 s) förberedelsematerial till uppgifter, seminarier och uppsatser.
Kompendium i pdf-format (ca 150 s) med dagsaktuella vetenskapliga eller journalistiska artiklar om Islam i Sverige och
Europa.

Källa:


Kursbibliotek för ISL D01 Islam i dagens samhälle, 15 p, HT09:I kurskatalogen för Lunds universitet:
I
I
Skolverket rekommenderade 2008 kursen som fortbildning på Lärarlyftet och som lärarfortbildning om 30 högskolepoäng på Lunds universitet:
I
Lund
Religionskunskap/Samhällskunskap:
Islam i dagens samhälle* LU-29111 30
I
Källa:
I

Inga kommentarer: