2009-10-28

Lundaislamologer startar kursblogg

Bild på islamologer


Islamologibloggen
Blogg för studenter i islamologi


Forskare i islamologi vid Lunds universitet har i september 2009 startat en blogg för sina studenter som heter Islamologibloggen:Andra religionsämnen vid Teologicum i Lund har också fått sina kursbloggar. Hur de fungerar står det om här:


"CTR:s kursbloggar Här hittar du ett antal bloggar i vilka lärarna på kurserna postar inlägg om och kring den kurs de ansvarar för i takt med de olika faserna i undervisningen.

Kursbloggarna är öppna för allmänheten eftersom vi på CTR vill visa hur våra kurser är upplagda även för dem som inte studerar hos oss.

Kursbloggarna innehåller nedladdningsbara föreläsningar, kommentarer eller kompletteringar till föreläsningarna, tips på vidare läsning och annan kursrelaterad information (i menyfältet till höger, längst upp, listas alltid de 15 senast postade inläggen).

Du hittar dessutom en blogg medoch en mentorsblogg på webbplatsen."


Källa:Islamologibloggen som utbildar i konflikternas religion islam, tillåter inga kommentarer:


Kursbloggen i den kärleksfulla grundkurs i Kristendom, är däremot vidöppen för kommentarer under varje bloggpost:


Kursbloggen för Möten med världens religioner blandar olika religioner. Där är samma bloggposter som var låsta för kommentarer på Islamologibloggen helt plötsligt öppna för kommentarer, liksom bloggposterna om andra religioner:


Lundaislamologerna är Sveriges mest framträdande islamologer och bland de främsta i Europa på forskning i islamologi. De är arvet efter den mäktige professor emeritus Jan Hjärpe som dominerat agendan i mer än två decennier. Hjärpe har fortfarande idag större inflytande över synen på islam än vad någon enskild imam i Sverige har.


Bloggen Muslimska Friskolan minns Jan Hjärpes tjänsterum på 1980-talet i en liten byggnad i en gränd. Religionsstudenterna tyckte förr inte att islam var någon trevlig religion som hade något att ge dem. Sedan dess har ämnet islamologi fått enorm betydelse och en tillströmning av studenter i nya större lokaler. Tyvärr beror det mest på att islam ställt till med så många problem i Sverige och världen, så att ämnet islamologi är intressant eller rättare sagt nödvändigt av samma skäl som kriminologi. Ingen vettig människa vill umgås med kriminella, men många vill läsa kriminologernas uttalanden i kvällspressen om de bestialiska dåden.


Sedan 2006 finns en annan blogg där islamologer och studerande i islamologi vid Lunds universitet skriver:

Bloggens webbadress:

Om bloggen:


Denna blogg har nu alltså kompletterats med den helt nya kursbloggen i islamologi som allmänheten kan följa:


Inga kommentarer: