2009-10-13

Spiritus Mundi infiltrerar Svenska kyrkanSpiritus Mundi samarbetar och finansieras till delar av islamistdiktaturer som exempelvis Saudiarabien:
Nu infiltrerar Spiritus Mundi och dess ordförande Henrik Melius Svenska kyrkan genom olika bidragsprojekt:


"Blivande präster, diakoner, pedagoger och kantorer i de tre storstadsstiften (Lund, Göteborg & Stockholm) besökte Spiritus Mundi lördagen den 3 oktober. Biskopens kaplan i Lunds stift, Per Arne Joelsson, använde Spiritus Mundi som exempel på hur kyrkan kan hitta samarbetspartners utanför de kyrkliga ramarna. Spiritus Mundi har tidigare samarbetat med Svenska Kyrkan under evenemanget En kärleksförklaring till Malmö. Under besöket diskuterades möjliga kommande samarbeten då Svenska kyrkan har flera initiativ för att skapa mångkulturella mötesplatser."


Källa, Spiritus Mundis nyhetssida oktober 2009:


Inga kommentarer: