2009-10-17

Förhör med Islamic Centers revisor27 oktober 2007 ställs Islamic Centers VD inför rätta för grovt bokföringsbrott i Malmö tingsrätt:

Brottmål 2505 för 2009


På sidorna 34 och 35 i den offentliga förundersökningen förhörs Islamic Centers revisor Svante Larsson av kriminalkommisarie Christer Henningsson. Larsson är förhörd med anledning av sina uppdrag för Islamic Center.


Svante Larsson uppger i förhör att han kontaktades av Josef Bahner som har redovisningsfirma på Rosengård i Malmö. Denne var ansvarig för Islamic Centers bokföring under åren 2002 - 2006. Då upprättades årsredovisningar. Larsson säger att han varit anställd på KPMG sedan 1990.

Josef Bahners firma heter Bahner redovisningsbyrå.

Året 2006 var Ylldes Limani anställd på Islamic Center och skötte bokföringen.

Enligt Larsson skötte Islamic Centers VDs dotter in- och utbetalningar.

Dottern till Islamic Centers VD har Larsson kopplat ihop med två olika namn, eftersom dottern bytt förnamn.

Larsson uppger vidare att styrelsen haft kollektivt ansvar.

Svante Larsson namnger tre personer i styrelsen. Dessa är:

Bejzat Becirov
Midhat Ibrahimbegovic
Zarif Alievski

Inga kommentarer: