2009-10-09

Psykologin bakom moskébrändernaEn läsare bidrar idag med sina slutsatsatser samt analys av moskébränderna vid Islamic Center i Malmö:Slutsatser:


Hur övertygade personalen på Islamic Center, polisen, massmedia, brandkår, SÄPO etcetera än må vara om vilka som ligger bakom samtliga bränder på moskéområdet stannar allt vid indicier. Bevis saknas. Att moskébranden var ett insiderarbete är uppenbart, med tanke på att elden startade inne i moskén dit endast tre personer hade nycklar. Närmare bevis än så kom inte utredningen. För de andra ”moskéattentaten” landade man på en EU-moped som hittades en bit ifrån moskén samt ett vittnes diffusa iakttagelser av några ungdomar, som dock ej befann sig i omedelbar närhet till moskén.


Psykologin bakom bränderna:


Utifrån olika spekulationer kring bränderna är det följande intressant. Tala med en försäkringshandläggare och de kommer att berätta att det inte är ovanligt att innehavare av verksamheter som går dåligt sätter eld på sitt etablissemang. Bakgrunden till ett sådant agerande är komplex och det finns en ymnig forskning på området, inte minst i USA.


Dels vill man undanröja saker som bokföring, det vill säga bevis på hur dåligt verksamheten går. Dels vill man få ut försäkringspengar i hopp om att kunna rekonstruera verksamheten och starta på nytt. Försäkringshandläggare beskriver oftast denna hoppfulla tanke som logiskt bristande, eftersom innehavaren aldrig får ut fullvärde samt att utredningarna oftast är intrikata och sällan slutar på det ekonomiskt blomstrande sätt innehavaren hoppas. Kan man dock räkna med externa bidrag från exempelvis Saudiarabien blir bilden en annan.

Den psykologiska grunden till att sätta eld på sin verksamhet handlar också om att skapa sig ett andrum i en problematisk situation samt att visuellt och praktiskt skapa ett scenario som överensstämmer med en inre önskan, det vill säga att radera det som ej fungerar och bli fri problemen. Samtliga dessa vetenskapliga tolkningar kan anpassas på Bejzat Becirovs situation med Islamic Center vid tiden för branden.


Inga kommentarer: