2009-10-04

Malmö stad vill avsluta prenumeration på Sydsvenskan


Torsdag 1 oktober 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan två samtal med ansvariga chefer för Malmö stads ekonomi och miljö:

Förvaltningsdirektör Katarina Pelin som är chef för miljöförvaltningen i Malmö stad. Hennes telefon är: 040-34 20 14:

samt

Jan-Åke Troedsson som är ekonomidirektör på stadshuset i Malmö stad. Hans telefon är 040-34 11 35:Ekonomidirektör Troedsson säger till bloggen att det är en nyhet för honom att Sydsvenskan sedan någon månad tillbaka i sin helhet finns gratis på Internet:


Troedsson frågar om sidan där tidningen kan laddas ner är knuten till prenumeration. När han får veta att sidan är öppen för alla blir han mycket glad. Han får förslaget att alla kommunala enheter i Malmö som prenumererar på tidningen kan avsluta abonnemanget när det går ut och i stället gratis läsa tidningen.

Troedsson inser snabbt besparingspotentialen och lovar att ta upp frågan till beslut. Hans enda invändning för att inte göra besparingen skulle vara om gratisversionen är ett tillfälligt test från Sydsvenskan. Han ska undersöka om så är fallet. Om gratissidan är permanent räknar han med att det finns intresse för att gå över till gratistidningen och bespara skattebetalarna kostnaderna.

Troedsson menar att Sydsvenskan är den tidning som vi har här i Malmö, och är behövlig för medarbetarna, men menar att det ändras nu när prenumeration inte längre behövs. Då kan medarbetarna hålla sig informerade med gratistidningen Sydsvenskan.Miljödirektören Katarina Pelin blir lika glad över nyheten som kollegan Troedsson. Pelin frågar bloggen Muslimska Friskolan om gratisversionens webbadress för Sydsvenskan. När bloggen uppger webbadressen:


undrar hon om det är ett s eller ett f i slutet på webbadressen. Bloggen fattar att miljödirektören är lite osäker på om hon hört rätt och förklarar att det är en pdf-version och därför ett f i slutet.

Pelin förklarar att hon genast ska kontakta sina kolleger om nyheten. De ska diskutera miljövinsterna som kan göras. Hon säger att det är en massa tidningar från Sydsvenskan som idag finns på Malmö stads avdelningar. Miljöchefen tackar bloggen för tipset.Bloggen uppmanar därför Malmös kommuninvånare och politiker att fråga de båda ansvariga cheferna hur det går med deras funderingar på att bespara skattebetalarna från kostsamma och miljöovänliga papperstidningar från Sydsvenskan. Detsamma gäller för Lunds kommun som har sina egna gratis lundaupplagor av Sydsvenskan att ladda ner:


Läs även:

Inga kommentarer: