2009-10-29

Islamic Center deltog i mångfald på kyrkogården"Möten på kyrkogården. Biskopen gjorde tillsammans med medarbetare och företrädare för olika trossamfund en vandring på Östra Kyrkogården. På plats fanns bland andra Daniel Kovermann, Mosaiska församlingen, Blazo Kozarski, Makedoniska Ortodoxa kyrkan, Bejzat Becirov, Islamic Center och kyrkogårdschef Malte Sahlgren.


Liv och död är något vi alla har gemensamt. Östra kyrkogården är en fascinerande plats och en spegel av det mång- facetterade Malmö. Här begravs kristna, ortodoxa trosbekännare, judar, muslimer med flera.

Torsdagen den 15 maj samlades biskopen med sina medarbetare för att tillsammans med företrädare från flera olika församlingar i Malmö göra en vandring på den av mångfald präglade kyrkogården. På plats fanns Daniel Adner, Romersk-Katolska kyrkan, Blazo Kozarski, Makedoniska Ortodoxa kyrkan, Bejzat Becirov, Islamic Center, Daniel Kovermann, Judiska församlingen och Sten Högberg, pastor på Stadionkyrkan."


"Kraven varierar. Judar ska helst begravas inom tre timmar och muslimer inom 24 timmar."


"Slutpunkt för vandringen var den muslimska delen av kyrkogården. De 60 000 muslimer som bor i Malmö representerar 130 nationaliteter. En hel del tillhör sekter med specifika önskemål vad gäller begravningen, något som kan vara en utmaning, påpekade Bejzat Becirov från Islamic Center."Källa, Svenska kyrkan i Lunds stift:

Inga kommentarer: