2009-10-12

Kyrkan fortsätter samarbete med Islamic Center vid fällande domMalmöprästen Ann Lidgren ska enligt pressmeddelandet svara på frågor om det nya interreligiösa samarbetsforumet i Malmö:


"Forum för interreligiös samverkan i Malmö"
"För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Lidgren, präst
Telefon: 040-27 92 72 E-post:
ann.lidgren@svenskakyrkan.se"

Källa, pressmeddelande 30 september 2009 från Svenska kyrkan om religionsdialog i moskén:
http://www.svenskakyrkan.se/Webbplats/System/Filer/c6fe3a25-ca1d-414a-a62a-cf8ac8f81139.pdf


"Ann Lidgren
Telefon 040-27 92 72
Ann innehar tjänsten som präst för religionsdialog och religionsteologi i Svenska kyrkan i Malmö och Lunds stift. Som bas har Ann Möllevången-Sofielund och tjänstgör ibland i gudstjänster och vid förrättningar i vår församling."


Källa:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=121004


Bloggen Muslimska Friskolan når henne. Hon anser att det kan uppfattas som anstötligt att hålla det konstituerande mötet hos Islamic Center i Malmö med tanke på att moskéns VD Bejzat Becirov är åtalad för grovt bokföringsbrott. Förklaringen ligger enligt Lidgren i att forumet bjöd in samarbetspartners redan våren 2009. Då fanns inget åtal mot Becirov. Det meddelades först 21 augusti 2009 där Sydsvenskan direkt namngav den åtalade för allmänheten:
http://sydsvenskan.se/malmo/article543631/Islamic-Centers-ordforande-atalas-for-grovt-skattebrott.html


Bloggen undrar om hon inte läst alla tidningsartiklar i Sydsvenskan de senaste åren om Islamic Centers försenade årsredovisningar som varje år brutit mot årsredovisningslagen? Jo, dessa artiklar har Lidgren läst och även att Becirov är åtalad. Men hon menar att även Svenska kyrkan i Malmö är insyltade i rättsprocesser. Likt Jesus kan kyrkan därför inte kasta första stenen, då ingen egentligen är helt oskyldig bland dem själva. Bloggen frågar då Lidgren om de problem som kyrkan i Malmö har, även inneburit att någon ledare kunnat stoppa undan pengar till att äga flera fastigheter såsom i Islamic Centers fall.


Lidgren menar även att Becirov är oskyldig hittills, eftersom rättegången hålls först 27 oktober 2009. Bloggen frågar henne då om kyrkan kan dra in samarbetet om han fälls? Lidgren menar att det säkert inte är så farliga saker och att Becirov kanske bara gjort fel. Bloggen uppmanar Lidgren att läsa den offentliga förundersökningen som finns på Malmö tingsrätt. Det vill Lidgren inte. Hon vill inte sätta sig in i Islamic Centers oegentligheter och menar att de inte har med religion att göra.


Lidgren säger att hon inte får lov att avbryta det interreligiösa samarbetet med Islamic Center, eftersom hon bland Malmös kyrkor har arbetsuppgiften att ansvara för religiös dialog. Hon säger att hon ska föra fram uppgifterna till sina kristna kollegor. Men, hon säger att det är hennes chef kontraktsprosten för Malmös kyrkor, som får avgöra. Hon lämnar telefonnumret 040-279241 till kontraktsprost Maj-Lis Ekendahl:


"Maj-Lis Ekendahl, prost i Malmö Norra kontrakt:"

Källa:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=256954


Därefter skyller Lidgren på att Lunds Missionssällskap beviljat bidragspengarna. Därför bör ordföranden Bengt Ingvarsson där svara på frågorna, menar Lidgren.


"Lunds Missionssällskap
281 22, Hässleholm, SKÅNE
tfn: 18420372
Webbsida - ingen uppgift
E-post - Ej uppgivet"

Källa:
http://www.hotfrogse.se/Companies/Lunds-Missionss%C3%A4llskap


Bloggen berättar om anmälningarna till Skolverket som är offentlig handling där den muslimska friskolan Ögårdsskolans vanstyre under Becirov beskrivs. De är gjorda av skolans egna lärare. Ann Lidgren svarar att hon själv besökt Ögårdsskolan och tycker att den är fin. Hon berättar att alla lärare på skolan är svenskar och att den följer läroplanen. Dessutom har hon placerat sina egna barn i en kristen friskola och är därför positivt inställd till religiösa friskolor. Hon anser att muslimska friskolor är lika bra som kristna friskolor. Lidgren kan inte svara när bloggen frågar henne vad det är för integration när muslimska skolbarn bor i muslimska områden och går i muslimska skolor så att de aldrig träffar svenska barn.


Bloggen Muslimska Friskolan återger i urval några av oegentligheterna på Ögårdsskolan som står i anmälningarna. Lidgren säger att de hade hon ingen aning om, förutom en incident. Hon har läst i Sydsvenskan hur en dömd intern som misshandlat sina barn placerats på Ögårdsskolan och moskén som hjälpreda och fick vistas bland barn. Lidgren säger att hon vid sitt korta besök egentligen inte kan få någon verklig insyn i Ögårdsskolan. Bloggen säger att om Lidgren tror att Ögårdsskolan är klanderfri, så kan hon beställa ut anmälningarna från Skolverket för att läsa själv. Det vill inte Lidgren göra.


Lidgren får ta del av när socialdemokraternas kristna Broderskapsrörelsen nyligen gästade Islamic Center och fick inta buffé för råvarupriset 50 kronor per kuvert från en cateringfirma som ingen visste vilken den var:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/09/broderskapare-i-brak-med-skanepartiet.html


Lidgren får också ta del av hur lärare på Ögårdsskolan klagat på maten som levereras från Becirovs sons restaurang och är extra fet för att skolbarnen inte ska orka äta så mycket, samt hur den ibland är slut när sexorna kommer sist och hur Skånemejerier dragit in leveranserna av mjölk till barnen när Islamic Center inte betalat räkningarna.


Lidgren låter nu förfärad och tycker synd om skolbarnen. Hon bestämmer sig för att fråga vem som levererar maten när kyrkan ska möta andra religioner i moskén. Lidgren hjälper därefter med sitt samvete till att spionera på Islamic Centers cateringverksamhet. Torsdag 1 oktober 2009 frågar Lidgren arrangörerna från Islamic Center vem som levererat cateringmaten forumdeltagarna intager i Ögårdsskolans matsal. Lidgren berättar sedan för bloggen Muslimska Friskolan att personalen i moskén inte ville svara på frågan utan kom med ett vilseledande "- Det är någon som har ordnat den." Lidgren säger till bloggen att det var en orientalisk buffé och därför tror hon inte att det är samma leverantör som av skolmaten. Lidgren tyckte att maten liknade den buffén hon själv brukar äta på den turkiska restaurangen Sultan Palace i Malmö.


Bloggen föreslår en enkel lösning till Lidgren:


Om Becirov frias kan kyrkan fortsätta samarbetet med Becirov. Om han fälls bör de avbryta det. Lidgren svarar att hon rådfrågat sina kristna kolleger i forumet om kyrkan bör avbryta samarbetet med Becirov. Lidgren säger att prästkollegerna svarat att anklagelserna mot Becirov endast är rykten och inget att ta på allvar. Bloggen frågar då Lidgren om hon och hennes prästkollegor ser ett åtal om grovt brott i en domstol som rykten?


Ann Lidgren säger att i forumets första möte även deltog Judiska församlingen, buddhister, baha´i, Malmö stad och muslimska samfund. Det blev enligt Lidgren aldrig läge att diskutera med Islamic Center dess oegentligheter. Speciellt inte eftersom Islamic Center erbjudit sig att husera mötet i Ögårdsskolans gymnastiksal vid sin moské. Lidgren vill att alla framöver ska välkomnas, även Islamic Center. Lidgren säger att egentligen är det Malmö stad som vill se integrationsarbetet och pekar ut integrationskommunalrådet Kent Andersson från socialdemokraterna. Till sist säger Lidgren att tro och tolerans ska råda. Kommunalrådet Kent Anderssons hemsida i Malmö stad:
http://oldmalmo.malmo.se/pls/reg/mandat?lpszDispatcher=1002&lpszPol=32


Bloggen Muslimska Friskolan följde Lidgrens uppmaning att kontakta Lunds Missionssällskap. Ett enda telefonnummer fanns på Internet:

tfn: 18420372


Vad i helvete är riktnummer och lokalnummer bland de siffrorna? Det gick inte att ringa. Prova gärna själv!


Bloggen kontaktade därför Svenska kyrkan och fick beskedet att Lunds Missionssällskap inte vill nås utan endast beaktar skriftlig kommunikation. Bloggen frågar kyrkan vad Lunds Missionssällskap sysslar med eftersom de inte har något telefonnummer. Kyrkan svarar att Lunds Muissionssällskap förvaltar pengar som kristna testamenterat till dem och vill att de ska gå till kristen verksamhet. Det är en gammal fond med stora anor. Bloggen frågar då kyrkan om det är meningen att kristnas donationer till kristen verksamhet ska gå till samarbete med en kriminell moské?


Lunds stift i Svenska kyrkan lämnar så småningom ut två telefonnummer till ledamöter i styrelsen för Lunds Missionssällskap. Den första mannen heter Per Svensson och har telefonnummer 046- 722614. Han säger att han är ny och inte är insatt i verksamheten. Bloggen frågar om han inte vet vad han deltager i för möten på Lunds Missionssällskap om han sitter i styrelsen? Per Svensson säger att Bengt Ingvarsson är ordförande och kan svara på alla frågor.


Bengt Ingvarsson bor i Perstorp och har telefonnummer 0435-31114. Han undrar hur bloggen fått hans telefonnummer. Ett postfack ska nämligen användas för ansökningar. Ingvarsson säger att Lunds Missionssällskap inte tagit initiativ till forumet, utan det är Ann Lidgren som ansökt. Bloggen säger då att Lidgren skyllde på att Ingvarsson är ansvarig eftersom han genom Lunds Missionssällskap beviljat pengarna. Ingvarsson säger att nu är projektpengarna utbetalda, så det finns inget att göra om att mötet hålls hos Islamic Center. Projektpengarna betalar möten och även maten som serveras av den okända cateringfirman som Islamic Center inte vill nämna namnet på. Ingvarsson bor inte i Malmö och säger att han därför inte känner till några tidningsskriverier eller åtal mot Becirov.


I forumet på Islamic Center 1/10 2009 deltog även Västra Skrävlinge församlings präst Ann Aldén som bestämde att Svenska kyrkan skulle fira nationaldagen 6 juni 2009 i den kriminella moskén. Inför nationaldagen fick Ann Aldén uppgifter om oegentligheter i moskén, speciellt om tvistemålet där Islamic Center inte betalt 22 månadshyror för Ögårdsskolan. Aldén svarade då bloggen att det var väl bra av Islamic Center att man ville ha sina obetalda hyror prövade i ett tvistemål. Bloggen informerade henne om att Islamic Center tvingats till tingsrätten av Nordic Modular Leasing AB som inte fått betalt, precis som en i raden av många andra leverantörer.


Läs om hur Ann Aldén för media beklagar sig över folk som inte vill att kyrkan ska samarbeta med Islamic Center:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/06/ekumenisk-nationaldag-hos-islamic.html


Men Bengt Ingvarssons roll var allt annat än passivt godkännande av bidragsansökningen. Han ledde hela mötet som han själv beviljat anslaget för, tillsammans med den åtalade Becirov som var värd:


"Forum för interreligiös samverkan i Malmö" bildades torsdagen 1 oktober 2009 vid ett möte i Islamic Center. Mötet leddes av prästen Bengt Ingvarsson. Talare var bland andra Hans Ucko och Ann Aldén. Värd för mötet var Bejzat Becirov, Islamic Center."

Källa, hemsida för Västra Skrävlinge församling i Svenska kyrkan, oktober 2009:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=38148


Ann lidgren säger till bloggen att nu är projektpengarna från Lunds Missionssällskap slut. Så nu kan det nybildade forumet själv besluta om allt. Bloggen föreslår att de ska utesluta Islamic Center. Lidgren hänvisar återigen till sin chef kontraktsprosten för Malmö, Maj-Lis Ekendahl som står under Lunds stifts biskop.


Bloggen Muslimska Friskolan når Malmös kontraktsprost Maj-Lis Ekendahl. När bloggen frågar varför Islamic Center måste vara med i det interreligiösa forumet blir hon arg och undrar om bloggen tillhör något parti eller organisation. Hon frågar varför bloggen inte ställer den frågan till sin egen församlingspräst. Bloggen svarar: - För att det står i pressmeddelandet att Ann Lidgren ska svara på frågor och hon i sin tur hänvisat till Ekendahl.


Bloggen undrar om samarbetet med Islamic Center ska avbrytas om Becirov fälls i domstol? Ekendahl svarar argt på rak arm att samarbetet med Islamic Center ska fortsätta även vid fällande dom. Bloggen frågar om Islamic Center är välkommet i det kristna samarbetet oavsett vilka brott som begås där? Ekendahl bad bloggen att inte skriva att det inte spelar någon roll vilka brott som begås på Islamic Center. Bloggen frågade henne då var gränsen går? Ekendahl undrade som motfråga vad bloggen hade emot Islamic Center. Bloggen svarade att hon i stället borde undra vad Malmö tingsrätt och Ekobrottsmyndigheten har emot Islamic Center.


Ekendahl blir än mer argsint och börjar skylla på att biskop Antje Jackelén är ansvarig och bör svara på frågorna. Bloggen säger att den är trött på att slussas runt och föreslår att Ekendahl själv tar kontakt med sin chef Lunds biskop, och frågar om samarbetet med den kriminella moskén är lämpligt.


Ekendahl säger att biskopen haft en ceremoni på Möllevångstorget tillsammans med en imam från Islamic Center. Bloggen undrar om Svenska kyrkan är så insyltat i Islamic Center, att kyrkan måste hålla sitt konstituerande möte för religionsdialogen i en kriminell moské, med en åtalad person som värd, mitt på brottsplatsen Jägersrovägen 90, trots att det redovisats flera gånger i media? Eftersom moskén i mer än fyra år, årligen och bevisligen brutit mot årsredovisningslagen, är den kriminell.


Ekendahl svarar att kyrkan skiljer på den åtalade personen och Islamic Centers församling. Ekendahl menar att samarbetet med Islamic Center ska fortsätta för alltid, eftersom det finns oskyldiga i Islamic Centers församling. Hon nämner att imamen från Islamic Center också var närvarande vid forumet. Bloggen ber Ekendahl läsa igenom förundersökningen på Malmö tingsrätt som visar att flera personer i Islamic Centers församling medverkat till att bokföringen misskötts, som åtalet gäller. Det vill inte Ekendahl göra.Bloggen Muslimska Friskolan vill med ovanstående redovisning uppmana alla malmöbor att träda ur Svenska kyrkan. Den består av en samling skenheliga präster som gärna samverkar med organisationer som missköter sig. De är inte värda kyrkoskatten. Lidgren fick förklarat för sig att fortsatt samarbete legitimerar Islamic Centers verksamhet där moskén kan hänvisa till sina fina samarbetspartners kyrkan och Malmö stad. På så vis kan en kriminell moské fortsätta få bidrag som ingen vet vart de tar vägen och som rättegången 27 oktober 2009 gäller.

Inga kommentarer: