2009-10-26

Rosengårds barn vaccinerar sig inte”I Rosengård sprids ryktet snabbt. Om ryktet säger att något i hälsovården är dåligt, sprids det väldigt snabbt i den här stadsdelen där många känner varandra, är släkt och pratar samma språk”, säger Claudia Vargas, samordnare för nio hälsokommunikatörer."

Efter en knagglig start kommer den skånska massvaccinationen nu igång på allvar. Behovet av vaccindoser har varit större än tillgången på de flesta håll. Men i Rosengård har två vårdcentraler lämnat tillbaka nästan hälften av sina doser till små barn.

– Det cirkulerar många rykten bland invånarna om vaccinets bieffekter, säger Christian Silow, chef för vårdcentralen Rosengård."

"Men enligt Ohrlander sticker två vårdcentraler i Malmö – Rosengård och Törnrosen – ut i statistiken. Från dem har sjukhuset Umas fått tillbaka ett stort antal vaccindoser.

– Vi har vaccinerat färre barn än vi räknade med. Vi trodde att de skulle bli fler, säger Christian Silow, chef för vårdcentralen Rosengård.

Rosengårds vårdcentral har 700 barn i åldern 3–6 år inom sitt område. Enligt verksamhetschefen Chris-tian Silow beställde man 1 000 vaccinations-doser, därför att man också räknade med att vaccinera 200–300 gravida kvinnor och deras partner.

Men intresset för att vaccinera sig var svalare än väntat, vilket gjorde att vådcentralen fick lämna tillbaka 450 doser.

Det samma gäller Törnrosens vårdcentral, som returnerade 200 av 400 beställda doser.
Orsaken är enligt Silow en kombination av bristande information och felaktiga rykten om vaccinets biverkningar.

– Vi ökar vår tillgänglighet som vapen, och kommer inte att hålla så strikt på tiderna för när barn och riskgrupper ska vaccineras, säger han.

Bilden bekräftas av Claudia Varga, samordnare för regionens internationella hälsokommunikatörer i Malmö.

– Många lyssnar på radio och tittar på tv från sina hemländer, och där sprids rykten om att man till exempel kan få cancer eller bli steril av vaccinet, eller om andra allvarliga biverkningar, säger hon.

Internationella Hälsokommunikatörer (IHK) är en verksamhet som drivs i samarbete med primärvården och Malmö stad, och syftar till att ge information om hälsa till invandrare på deras modersmål.

Sedan kommunikatörerna lämnade ut sina mobilnummer till skolorna har de blivit nedringda av föräldrar som har frågor om vaccinet, säger Claudia Varga.

– Många kan inte svenska eller har inte tagit del av allt som skrivits i svenska medier. Många av deras frågor handlar just om biverkningar. Många frågar vad vi tycker att de ska göra, säger hon."


Källa, Sydsvenskan måndag 26 oktober 2009:


Inga kommentarer: