2007-11-03

Paralyserad skolbusschaufförEn tragisk och farlig incident har inträffat på den muslimska friskolan. Skolan har två busschaufförer som är anställda på skolan som personal. Den ene är sträng och den andre är snäll.

Redan innan incidenten stod det att läsa så här i Information från Föräldrarådet:

"#Bussning: man har förstått att det är ganska kaotiskt på bussarna under eftermiddagarna. En mamma hade själv åkt med i bussen för att se hur det funkar. Förslag: Föräldrarådet önskar att skolan tar reda på möjligheten att filma barnen på bussen"


Vad inträffade då under incidenten?

Jo, den snälle busschauffören på skolan hade som vanligt blivit trakasserad av skolbarnen i bussen. Bland annat hade barnen sagt åt honom att inte lägga sig i när de bråkade utan bara hålla käften och köra bussen. Skolbarnen hade sagt att deras föräldrar betalade bussningen till skolan och därför skulle busschauffören bara hålla käft. Skolbarnen som är i mellanstadieålder hade även hotat busschauffören.


Efter att ha blivit hotad och så funderat på sin yrkesroll som skolbusschaufför på den muslimska friskolan under en längre tid, bröt han samman inne på lärarrummet. Enligt den ene skolledaren hade busschauffören "fallit sönder". Skolsekreteraren berättade sedan att när skolbusschauffören skulle ta sin egen bil och köra hem efter jobbet hade han blivit paralyserad. Han hade stannat mitt i gatan och inte sett att det blev grönt ljus. Han kunde inte förmå sig att göra någonting. Han stod still till fara för annan trafik och sig själv.


Är inte ovanstående en säkerhetsrisk där många är inblandade och som måste tas på större allvar? Vad händer om skolbusschauffören blir paralyserad mitt under färd med 50 muslimska skolbarn i bussen? Vems fel är det i så fall och vems ansvar?


Inga kommentarer: