2007-11-02

Insändare om muslimsk förskola refuseradesI Helsingborgs Dagblad fanns 19 oktober 2005 en artikel om Islamiska Integrationsföreningen som ville starta en muslimsk förskola på söder i Helsingborg. Bildningsnämnden gav föreningen klartecken till förskolan Sinbad. Grundarna accepterade inte hur det gick till i svenska förskolor utan ville ha en med muslimska värderingar och stödspråk i arabiska.

Två argument för att starta Sinbad uppgavs av Islamiska Integrationsföreningens Walid El Ham:

"Han ger ett exempel från förskolan där hans egna barn går:
— Där händer det mycket roligt kring jul. Men vår motsvarighet, högtiden eid som avslutar ramadan, uppmärksammas inte alls i förskolan. Det gör att barnen upplever förskolan och hemmet som motsatser. Men mest handlar det om moraliska värderingar som kan skapa förvirring hos små barn. Vi vill att de ska känna balans i tillvaron.

Ett annat exempel är olika syn på nakenhet. På en svensk förskola är det inget konstigt om barn klär av sig. Men i den muslimska kulturen visar man sig inte naken inför andra, och det gäller även barnen."

Länk till artikeln i HD:


Helsingborgaren Rolf Hansson skrev därefter i oktober 2005 en saklig och debatterande insändare om planerna på den muslimska förskolan som han läst om i HD. Han har akademiska studier i språkvetenskap och medievetenskap bakom sig och har arbetat som frilansskribent samt inom äldreomsorgen. Hans insändare refuserades av Helsingborgs Dagblad. Varför? Inget fel på den insändaren som man kan läsa här via hans hemsida:30 april 2006 står i HD om en enig miljönämnd med borgerliga och röda politiker som sagt nej till den muslimska förskolan.

Länk till artikeln i HD:


Idag står det att Islamiska Integrationsföreningen i Helsingborg har branscherna förskolor, fritidshem och daghem sedan 2005 med ett arbetsställe som ideell förening:Inga kommentarer: