2007-11-29

Ögårdsskolans rektor i ny bokI tisdags 27/11 recenserade Smålandsposten en ny bok om islam i Sverige:

Bok: För Guds skull - Muslimer i Sverige
Författare: Kerstin Gustafsson Figuerao
Förlag: Atlas


Recensionens rubrik löd:
För Guds skull, inte en till!


Smålandspostens recensent Bo Ströberg menar att författaren till boken liksom andra författare till böcker om islam i Sverige förmodar att svenskar är okunniga och fördomsfulla om islam.


Boken tar också med om den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov. Han är VD för Islamic Center där även moskén i Malmö ingår. Man kan undra vilken bild som ges av moskén i Malmö och den muslimska friskolan Ögårdsskolan som startats där, när recensionen av boken är så här av Ströberg:


"Förhållningssättet är den storögt nyfiknes, hon närmar sig något hon står främmande inför och tycks sakna egna referensramar för att fullt förstå. Även om välviljan är äkta kan denna inställning vara försåtlig. Kerstin Gustafsson Figuerao undviker till exempel att problematisera – mellan männi­skan med gudstro och den utan finns det faktiskt avgörande skillnader. Gud är inte en demokratiskt tillsatt statsminister.

De intervjuade är mest vanligt folk men vi möter även en del moskéföreträdare, som till exempel Bejzat Becirov, vd för moskén i Malmö, och Sameer Panjwami, ordföranden för moskén i Trollhättan. Den brändes ned till grunden i augusti 1993, dagen efter att Ian Wachtmeister i en tv-intervju sagt att han inte ville se flera moskéer i Sverige. Samma åsikt torgfördes nyligen i denna tidning av Samuel Älgemalm (sd)."


Källa, Smålandsposten 27/11 2007:


Bloggen Muslimska friskolan gjorde sina egna efterforskningar om den moské med muslimsk friskolan Ögårdsskolan som Bejzat Becirov skapat i Malmö. Bloggen kontaktade muslimer på Rosengård och frågade vad moskén haft för roll. Flera muslimer berättade att moskén i Malmö fungerat som en magnet på muslimer som vill flytta till Malmö från mindre orter.


Fler muslimer ska ha flyttat till Malmö på grund av att det finns en moské här. Många muslimer har sökt lägenhet på Rosengård för att det ligger nära moskén. De sätter sina barn i den muslimska friskolan Ögårdsskolan för att den tillhör moskén. Rosengårdsmuslimerna berättar också om fall där muslimer med arbeten sagt upp sig från sina jobb i andra orter i Sverige, för att flytta till Malmö där moskén finns trots att de blivit arbetslösa på köpet.


Inga kommentarer: