2007-11-08

Al-Salamskolan i Örebro använder religion

Al-Salamskolan i Örebro är en muslimsk friskola som ofta tas upp som varnande exempel av utbildningsminister Jan Björklund. I veckan hamnade skolan i tidningen igen. Så här skrev Nerikes Allehanda:


"Alsalamskolan får kritik av Skolverket

ALLMÄNT/ÖREBRO Publicerad: 2007-11-05 20:11

Stiftelsen Al-Risalah, som driver Alsalamskolan i Örebro, har anmälts av en elev som säger sig ha utsatts för verbala kränkningar av en lärare. Skolverket finner emellertid inget fel i skolans agerande.

Däremot får stiftelsen kritik efter brister i likabehandlingsplanen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Al-Risalah ska till den 30 januari 2008 redovisa vilka åtgärder som gjorts efter beslutet om brister i likabehandlingsplanen.

DANIEL LAGERQVIST
Webbredaktör
epost: daniel.lagerqvist@na.se
• telefon: 019-155159"

Källa:
http://www.na.se/artikel.asp?intId=1242574


SVTs Tvärsnytt var först att rapportera nyheten:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33831&a=960660


Bloggen tog kontakt med NAs webbredaktör Daniel Lindqvist. Han berättar att Nerikes Allehanda gör allt de kan för att bevaka Al-Salamskolan i Örebro. Han säger sig känna till att skolchefen Hussein Aldaoudi ursprungligen kommer från Malmö, där han tidigare var involverad i en muslimsk friskola som polisanmäldes av lärarna.


Efter bloggens kontakt med Nerikes Allehanda idag kan man via Sitemeter få fram att tidningen Nerikes Allehanda på nytt kollat upp Hussein Aldaoudi och därefter besökt denna blogg:


Domain Name: rix1063.se ? (Sweden)
IP Address: 192.121.240.# (Nerikes Allehanda)
State/Region: Örebro Län
City : Örebro

Referring URL: http://www.google.se/search?q=Aldaoudi&hl=sv&start=10&sa=N
Search Engine: google.se
Search Words: aldaoudi
Visit Entry Page: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
Visit Exit Page: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
Visitor's Time: Nov 8 2007 4:17:39 pm

Källa:
http://www.sitemeter.com/?a=stats&s=sm9rooligans&v=82&r=9&vlr=89&pg=21&d=118


Länk till Al-Salamskolans ledning som samtal ska gå genom:
http://www.alsalam.se/Personal.html


Mannen i mitten av bilden som skakar hand är Hussein Aldaoudi:
http://www.alsalam.se/images/peer1.gif


I Skolverkets diarium står så här:

Diarienummer: 2007:00657
Antalet inlagor: (10)
Verk/pr: 52
Registrerat: 2007-02-23
Ärendemening: Anmälan om kränkande behandling och mobbning av elev vid Alsalamskolan, Örebro kommun
Avdelning/Enhet: Enhet för tillsyn
Status: Pågående

Ärendet har handlagts av Simon Jernelöv på Skolverket med telefon 08-5273 33 95.


Bloggen får kontakt med handläggare Jernelöv. Han berättar att eleven som anmält Al-Salamskolan våren 2007 gick i årskurs 5 då. Skolverket har sekretessbelagt familjens namn, adress och även den lärare som eleven pekade ut som diskriminerande. Jernelöv kallar ändå anmälan för allmän handling. Han berättar att skolan svarat Skolverket att pojkens anklagelser är rena fantasier gripna ur luften. Men han säger också att Al-Salamskolan inte följt Skolverkets allmänna råd om hur en likabehandlingsplan ska utformas. I en sådan ska bland annat stå att det är ett absolut förbud för lärare att kränka elever och det ska finnas instruktioner om vad som ska göras om det kommer signaler om elever blir kränkta.


Jernelöv hade lämnat över ärendet till Skolverkets barn- och elevombud (BEO) Lars Arrhenius:
http://www.skolverket.se/sb/d/1352


Anledningen var att Al-Salamskolan enligt likabehandlingslagen har bevisbördan för att visa att de ej kränkt eller diskriminerat den anmälande eleven. Skolverket ansåg att uppgifterna i anmälan var av sådan art, att Skolverket ville att BEO skulle ta in vittnessuppgifter från andra elever och personal och i förlängningen kunna föra den omyndige elevens talan med skadeståndsanspråk. Det hade framförts i anmälan att händelserna inte var av engångskaraktär.


Men BEO och Skolverket fick inte tag i eleven eller dennes målsman. Adressen som uppgetts i anmälan stämde inte längre. Via elevens namn och ålder kunde Skolverket få tag i elevens personnummer och nya adress. Inte heller på den nya adressen svarade någon på Skolverkets brev. Eftersom BEO behövde elevens samtycke för att föra dennes talan, så föll hela ärendet. Al-Salamskolan behöver inte motbevisa elevens påståenden, eftersom BEO inte får ta in vittnesuppgifter utan elevens samtycke att driva ärendet.


Det enda som återstod att göra var för Skolverket att nu kritisera Al-Salamskolan för brister i sin likabehandlingsplan. Enligt handläggare Jernelöv är det en ren pappersexercis som innebär att Al-Salamskolan sänder in ett papper med en ny likabehandlingsplan. De kan enligt Jernelöv skriva av Skolverkets riktlinjer för hur den ska se ut, som är utlagd på Skolverkets hemsida. Därmed är ärendet ur världen för Skolverket.


Men vad var det i anmälan som Skolverket tyckte var så anmärkningsvärt och värt att föra elevens talan?

Enligt anmälan påstods att läraren på Al-Salamskolan flera gånger använt sig av religiöst färgade utsagor mot eleven. Läraren skulle ha sagt att elevens själ var svart i Guds ögon.


Handläggare Jernelöv sa att Skolverket noga skulle bevaka om Al-Salamskolan kom in med ansökan om att utvidga sin skola med gymnasieverksamhet. Skolverket har nämligen låtit Al-Salamskolan starta högstadium med årskurserna 7-9 med start i höstas 2007. Al-Salamskolan var så stolta över att de fått tillstånd från förskola till årskurs 9, att de på sin förra hemsida offentliggjort planer på att starta gymnasium också. Jernelöv avslutar med att berätta att Skolverket är glada över att ha satt fokus på religiösa friskolor genom att Plymouthbrödernas Laboraskolan fått så mycket uppmärksamhet i media. Jernelöv säger sig också vara nöjd med att utbildningsminister Jan Björklund inte lägger sig i Skolverkets sätt att arbeta.

Inga kommentarer: