2007-11-29

Konvertiter i Islamic CenterIdag 29/11 intervjuar Kyrkans Tidning flera imamer om konvertiter till islam vid deras moskéer. Islamic Centers imam Ayoub Chibli är även verksam vid den muslimska friskolan Ögårdsskolan som sitter ihop med moskén i Malmö. Så här står det i artikeln:


"En liknande beskrivning ger exempelvis Ismail Abuhelal, imam och ordförande i Växjö islamiska center. I hans församling konverterar fyra fem personer om året och han har en känsla av att det ökar.

– Det är unga intellektuella som konverterar för att de har blivit övertygade, säger han. Några studerar till och med i Jemen och Saudiarabien för att lära mer om islam.

Andra imamer understryker att även när motivet inledningsvis är giftermål med en muslim, är det långt ifrån hela sanningen: den som börjar som konvertit av äktenskapsskäl blir inte sällan muslim av egen övertygelse.

Mindre grupper av svenska muslimer finns i de flesta moskéer. Ayoub Chibli i Malmö Islamic Center uppskattar att närmare ett halvdussin har konverterat årligen under hans nio år i föreningens styrelse. Han kan inte säga om det har ökat eller ej."


Källa Kyrkans Tidning 29/11 2007:


Det ter sig som oroväckande att konvertiter åker till Saudiarabien för att studera islam. Saudiarabien har den stränga islamistiska inriktningen wahabism. Polisen i Sverige undrar ibland vilka som är konvertiter. Polisen måste ha sina skäl.

Inga kommentarer: