2007-11-24

Ögårdsskolan anställer barnmisshandelsdömd


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö har gjort bort sig rejält. Skolan tillhör Islamic Center tilsammans med den stora moskén. Bejzat Becirov är rektor och Ann-Louise Wallner är biträdande rektor. Kurator och imam är Ayoub Chibli. Ingen av de tre har skolledarutbildning.


Dessa tre har nu lyckats anställa en man som dömts för barnmisshandel mot sina barn som gått på Ögårdsskolan, där socialtjänst och polis varit involverade i ärendet. Kan det bli olämpligare? Skolan har i flera år använt dömda kriminella som gratis arbetskraft på moskén och skolan, vilket de skrytit med i Sydsvenskan hur snälla de är med att ta emot kriminella som behöver rehabilitering. En vädjan till Husie stadsdelsförvaltning i Malmö och Skolverket som har granskningsansvar:

- Lägg ner denna värdelösa Ögårdsskolan!


Sydsvenskan har idag 24/11 2007 denna nyhet på sin förstasida allra överst, samt del Ls förstasida och på sidorna L4 och L5. Läs där hur rektorn för Ögårdsskolan och moskén Bejzat Becirov och biträdande rektor Ann-Louise Wallner slingrar sig och ändrar sina versioner i tre artiklar:

Inga kommentarer: