2007-11-16

Mecca.nuMecca är ett kunskapsföretag från Lund. Så här står det på företagets webbsida om mångfald & integration:

"Inom Mecca finns mångårig erfarenhet av arbete med invandrare i form av utbildning, arbetsmarknadsprojekt, integrationsinsatser samt kurativa åtgärder."


På hemsidan vimlar det av bilder från Rosengård i Malmö. Undet Tjänster visas en bild från den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö och Islamic Center:


Uppdrags- och referenslistan är lång och imponerande. Polis, andra myndigheter samt många skolor har använt sig av företaget. Så även Lärarhögskolan i Malmö:


En av huvudkompetenserna är Hanna Cinthio som på hemsidan fått en egen sida:


Den här bloggen har tidigare uppmärksammat Hanna Cinthios kompetens och bakgrund som lärare på den stängda muslimska friskolan Al-Elowm al-Islamiyya:


I december 1997 faxade Hanna Cinthio 7 sidor till Skolverkets Staffan Bohlin om Al-Elowm al-Islamiyya. Med sig i skrivelsen hade hon 5 medarbetare på skolan, samtliga anställda vid Al-Elowm al-Islamiyya höstterminen 1997. Följande ingress skrev Hanna Cinthio och hennes lärarkolleger om den skolan till Skolverket:

"Med denna skrivelse vill vi uppmärksamma berörda institutioner på de grava problem och missförhållanden som rått på skolan under vår gemensamma tid som anställda där. Vi hoppas att vårt försök att sammanfatta intryck, erfarenheter och påvisbara fakta leder till en permanent indragning av tillståndet för stiftelsen att bedriva sin verksamhet."


Vidare berättar hon i faxet om den polisanmälan som de som lärare gjorde mot Al-Elowm al-Islamiyya och hur de kontaktat lärarförbundets huvudskyddsombud som fick Yrkesinspektionen att stänga skolan.


Den här bloggen vill därför rekommendera Hanna Cinthio och Mecca.nu om någon vill anlita en orädd expert på muslimska friskolor. Under Meccas kontaktinformation står följande:


KONTAKTA OSS

Mecca
Vallkärra 152
225 91 Lund
tel. 046-14 99 96


org.nr: 969686-4173

Hanna Cinthio
tel. 0735-28 99 96


Inga kommentarer: