2007-11-03

Somaliska förskolebarn i RinkebyStockholms stad, Lärarhögskolan i Stockholm och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby använder skattepengar för att undersöka socialisationsmönster och värderingar hos somaliska muslimska barn i förskolan:Boken kom ut redan år 2005. Trots det används skattepengar för att fortfarande år 2007 i oktober sätta in en annons med hjälp av skattepengar och göra reklam för boken Broar mellan kulturer i senaste numret av Skolvärlden, facktidskriften för Lärarnas Riksförbunds medlemmar.


Boken Broar mellan kulturer är författad av Margaret Obondo i samarbete med Christina Rodell Olgac och Salada Robleh. Boken läses som kurslitteratur på flera lärarhögskolor i Sverige.


Efter Göteborgspostens avslöjande artikelserie i veckan om somaliers höga arbetslöshet och somaliska barns bristande språkkunskaper, så undrar man ju varför ovanstående bok på 2 år inte gjort någon nytta? Ska det behöva vara som i GPs artikelserie, trots att forskare använder skattepengar i en multikulturell forskningsindustri som uppenbart inte förmått bättra barnens språkkunskaper? Om nu dessa forskare känt till problemen och fört ut dem i sin bok i två år nu, varför har inget gjorts av politiker eller förbättrats i skolorna för de somaliska barnen?


Göteborgsposten har ju i sin intervju med Römosseskolans somaliske imam och lärare Sheik Rashid funnit anledningen till att somaliska barn talar dålig svenska:

"Att många somaliska föräldrar inte längre tror att Sverige kan erbjuda dem och deras barn en framtid är ett stort bekymmer, menar han.

- Om föräldrarna hela tiden pratar om att de inte trivs här och vill flytta så smittar det barnen. Varför ska barnen då satsa på skolan, på att lära sig bra svenska?"

Källa: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?a=379349


Jämför även med GPs andra delar i artikelserien:

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?a=379921

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=378763

Inga kommentarer: