2007-11-08

Kulturförvaltningen och ABFI dagens Sydsvenska Dagbladet torsdag 8/11 gratuleras på familjesidan Kjell Hansson som fyller 65 år. Länk till artikeln på Internet:Kjell Hansson har sedan 1970-talet varit kulturbyråkrat i Malmö och senast handläggare på Kulturstöd Malmö, där han titulerat sig Intendent och delat ut pengar till stadens kultur.


Flera elever på den muslimska friskolan har berättat att deras pappor på kvällarna besökt kulturföreningar. Eftersom barnen inte lyder sina mammor lika bra som papporna, så har de hoppat över läxläsningen, varit ute till sent på kvällarna och kunnat härja fritt när inte deras pappor varit hemma.


Vem betalar hyran till de kulturföreningar som tar papporna från sina barn på kvällarna? I många fall betalar ABF i Malmö delar eller hela hyran till cirka 80 kulturföreningar som drivs av invandrarorganisationer i Malmö. I några fall till och med till fundamentalister enligt Sydsvenskan:ABF får sina pengar till att betala hyrorna från två håll: Dels från Kulturstöd Malmö via Skånes Bildningsförbund och dels från Utbildningsdepartementet. I båda fall skattemedel.


Under 1980- och 1990-talen hade Malmö ett antal svartklubbsområden. Det värsta var Norra Grängesbergsgatan nära Rosengård i Malmö. Polisen fick göra ständiga razzior där. Det förekom svartsprit, narkotika, inträde för minderåriga och prostitution. En tjej boendes vid denna gata berättade att varje natt veckans alla dagar väcktes hon av berusade personer som vinglade hem skränandes längs gatan. Dessa svartklubbar var till stor del kulturföreningar. Polisen kunde inte förstå hur de kunde finansiera sina höga hyror och frågade. Men svaret från kulturföreningarna/svartklubbarna var alltid att medlemmarna själva betalade. Det polisen inte visste var att merparten av hyrorna i två decennier betalats av ABF i Malmö med skattepengar.


Det enda polisen fick fram var att Fritidsförvaltningen i Malmö betalade bidrag till viss verksamhet. Polisen pressade därför kommunen till att vägra betala bidrag. Polisens motivering var att det saknades tillstånd att bedriva föreningsverksamhet. Vad gjorde då Malmö stad? Jo, de hyrde in svartklubbarna i Pripps/Apotekarnes gamla lokaler bredvid Överskottsbolaget längs Ystadvägen istället. Där är det nu istället fest varje kväll i svartklubbarna. Polisen har gett upp. De säger att när de numera försökt sig på razzior, så har medlemmarna lärt sig att säga att de själva haft med sig spriten på borden. Trots att det finns byggda barer, kassor, lagerutrymmen och flak av öl och sprit, så kan polisen inte göra något. Det saknas alkoholtillstånd i dessa lokaler, men alla svartklunnsbesökare håller sams och sladdrar inte. Socialdemokraterna i Malmö använder också dessa svartklubbar som möteslokal. ABF betalar hyran.


I Malmö finns också en annan förvaltning. Där letar man fram att det förra svartklubbsdistriktet på Norra Grängesbergsgatan aldrig någonsin haft tillstånd enligt plan- och bygglagen att bedriva föreningsverksamhet. Det betyder att ABF i cirka 20 års tid betalade hyran till svartklubbar som egentligen inte fick finnas där. ABF är ett studieförbund och har inga offentliga handlingar. Kjell HanssonKulturstöd Malmö kunde däremot formellt be ABF Malmö att lämna ut listorna på hyrorna ABF genom decennier betalt till svartklubbarna som ej haft tillstånd att bedriva föreningsverksamhet. Kjell Hansson får en sådan förfrågan av en kommuninvånare.


Kjell Hansson kontaktar VDn för ABF i Malmö, Conny Pettersson. Conny Pettersson sitter även med i kulturnämnden för (s) och där var Pelle Svensson (s) ordförande. Moderater och folkpartister i kulturnämnden får reda på ärendet och en vänsterpartist säger att han själv köpt svartsprit hos en kulturförening på Norra Grängesbergsgatan. Med stöd av de politiska partierna i kulturnämnden förhandlas ärendet bort från dagordningen. Kjell Hansson vägrar sedan att be ABF Malmö lämna ut listorna. Malmöborna får på det viset aldrig ut beviset för att de skattevägen genom Kulturstöd Malmö sponsrat en stor del av stadens svartklubbsverksamhet i decennier. Fortfarande betalar de svartspritsverksamheten på Ystadsvägen. Ingen av Malmös tidningar vill skriva om saken för att kulturnämndens ledamöter tipsat varandra om att hålla tyst om saken. De skäms över vad de ställt till med. Sydsvenskan, Skånska Dagbladet och Kvällsposten får ingen att ställa upp på intervju. Det räcker inte med kommuninvånarens uppgifter.


Det blir en hetsjakt på kommuninvånaren som begärt ut handlingarna via Kjell Hansson. Flera ledamöter försöker få reda på vem kommuninvånaren är gift med och vems ärende han går. ABF Sverige får en förfrågan att lämna ut handlingar. Via Folkbildningsrådet i Sverige händer samma sak. Ärendet förhandlas bort och inga handlingar lämnas ut. Den ansvarige som förhalat ärendet befordras till ambassaden i Finland. Någon säger sig ha kontakter i regeringen. Mycket riktigt. Den förra socialdemokratiska regeringen ber tjänstemän att varna kommuninvånaren för att rota i stödet till dessa kulturföreningar. Den förra regeringen sätter några i arbete med att spionera på kommuninvånarens kontakter, telefonsamtal och resor. Kontaktnätet är så pass hett att spionaget får avbrytas. Ärendet hemligstämplas.


Tillbaka i Malmö kontaktar kommuninvånaren Kjell Hansson för en förklaring till varför han inte vill be ABF lämna ut handlingarna. Men Kjell Hansson är inte på sitt arbete. Kollegerna på Kulturstöd Malmö låter hälsa att han är i Köpenhamn på konferens. Kommuninvånaren får tag i Kjell Hansson, som stänger av sin mobiltelefon, tror han. Han har tryckt på fel knapp. I en timme hörs klirr och hur Hansson diskuterar vilka flaskor som ska köpas in. Kulturstöd Malmö bekräftar att Kjell Hansson är i arbete den aktuella tiden. Hansson själv bekräftar inköpen. Kanske har han under årens lopp haft ett gott öga till Kulturföreningar som sysslat med samma sak. Men i de fallen hade han inget granskningsansvar, utan det hade ABF självt, samtidigt som ABF tjänade pengar på svartklubbarna.


Den här bloggen anser att Kjell Hansson följt alla regler i ärendet som handläggare, förlåt, Intendent ska det vara. Med lite god vilja hade han kunnat få ut handlingarna, men politiska krafter övertygade honom om att vägra. Bloggen önskar till sist Kjell Hansson ett stort grattis på hans 65-års födelsedag lördag 10 november som ABF är med och firar och anordnar.

Hipp hipp hurra!


Inga kommentarer: