2007-11-29

Ögårdsskolan pressas av tjänstemänAnsvariga tjänstemän i Husie stadsdelsförvaltning pressar nu den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Redan efter Sydsvenskans första avslöjanden om Ögårdsskolan vädjade bloggen Muslimska friskolan så här i en bloggpost från 24/11:

"En vädjan till Husie stadsdelsförvaltning i Malmö och Skolverket som har granskningsansvar:

- Lägg ner denna värdelösa Ögårdsskolan!"

Länk till bloggposten från 24/11:


Under sista veckan har tjänsten Sitemeter visat många besök av Sydsvenskan på bloggen Muslimska friskolan, så Sydsvenskan läser verkligen denna blogg. Därför är det glädjande att Sydsvenskan nu intervjuat just Husie stadsdelsförvaltnings utbildningschef Richard Mortenlind. Han har nu tillsammans med Husie stadsdelschef Alf Merlöv kommit fram till att Husie stadsdel måste agera och begära av Skolverket att en utredning görs. Även Malmös skolkommunalråd Agneta Eriksson (s) anser att agerande behövs av Skolverket. Se Sydsvenskans artikel i dagens tidning:Bloggen Muslimska friskolan har inte kontaktat några myndigheter eller Husie stadsdelsförvaltning eller Skolverket. Det är Sydsvenskans mästerjournalist Anders Ljungberg som gräver fram avslöjanden och sedan driver tjänstemän att agera efter de uppgifter han vaskar fram. Allt hans arbete är till demokratins och rättssamhällets samt skolbarnens fördel. Hoppas däremot att han eller hans medarbetare hittat något frö av inspiration hos denna blogg.


Snart är det terminsslut på Ögårdsskolan i Malmö. Ni lärare som har förordnanden eller vikariat som går ut då, hör av er till Anders Ljungberg om ni känner till några missförhållanden ni sett på Ögårdsskolan som ni kanske inte vågat berätta om medan ni arbetade där. Samma uppmaning gäller naturligtvis avhoppade lärare från muslimska friskolor i hela Sverige. Gör som de avhoppade lärarna vid en muslimsk friskola utanför Stockholm. De låter all information om missförhållanden gå via en journalist på Dagens Nyheter, som lovar skriva om sakerna så länge han har ensamrätt. I statistik är det visat att främst avhoppade lärare anmäler muslimska friskolor till Skolverket. Bloggen tolkar detta som att det finns en rädsla som hämmar avslöjanden på muslimska friskolor. Men det är nödvändigt för att muslimska skolbarn ska få det så bra i skolan som det kan bli.


Inga kommentarer: