2007-11-02

Elev borta eller bortgift?En elev saknas på den muslimska friskolan. Skolledaren är inte tydlig till klassföreståndaren på vilka grunder eleven är borta och förklaringarna verkar misstänkta, liksom landet eleven sägs ha åkt till. Åker en tolvåring iväg bara sådär till ett annat land i ett år?


Klasskamraterna pekar ut den tolvåriga flickan på skolfotografiet och säger att hon kommer tillbaka om ett år. Vad ska hon göra i ett avlägset land i ett år? Skolledaren säger att det beror på att flickans mamma fått arbete i landet. Men man flyttar väl inte långt bort till ett annat fattigt land till ett enkelt arbete som varar i endast ett år. Vad är det för ett arbete som sedan inte längre kommer att finnas kvar?


Flickan är på skolfotografiet lite längre än sina jämnåriga klasskamrater och kommer inom ett år att vara 13 år. Kommer flickan rent av att komma tillbaks om ett år som bortgift? Eller vad är syftet med resan? I den här situationen är det omöjligt att ta reda på vem som talar sanning och att kontrollera uppgifterna. Klassföreståndaren får inga kontaktuppgifter till flickan eller hennes mamma av skolledaren. Det går inte att följa hennes skolgång eller studieresultat. Kanske är det meningen så. På den muslimska friskolan finns ingen som skulle tjalla om något inte går rätt till. Det är lätt att säga till skolan att man ska vara borta ett år.

No questions asked.


Inga kommentarer: