2007-11-28

Barnen Först underkänner islamiska friskolor


Omid Salehi, medlem i Barnen Först Borås går i måndagens Borås Tidning till attack mot islamiska skolor i en debattartikel. Han skriver ärligt och avslöjande om vilka skumma krafter som verkar bakom en del islamiska friskolor i Sverige:


"Religiösa skolor är idag ett hot mot de sekulära och jämlika kommunala skolor som styrs efter jämlikhetstänkandet. Paradoxen är att politiker i många år har svartmålat och gjort nedskärningar i kommunala skolor och samtidigt förväntat sig bra resultat. Men dessa politiker missade aldrig något tillfälle att prata väl om hur bra det är med friskolor och religiösa skolors valmöjligheter. Dessa odemokratiska skolor favoriseras oftast antingen via den gemensamma kassan, det vill säga skatten, eller kapitalstarka marknadskrafter eller via länder som Iran, Saudiarabien som har intresse i islamiska skolor i Sverige. Vi måste agera och reagera mot marknadsliberaler som har en övertro på marknaden och är så blinda i detta tankesätt att de inte ser risker mellan vinstdrivande företag (skolor) och försummelse av barnens möjligheter till en bra utbildning och utveckling."


Källa:
Borås Tidning måndag 26 september 2007
Länk till debattartikeln:


Barnen Försts hemsida finns en kampanj som i olika artiklar riktar sig mot religiösa friskolor:


Många av Barnen Försts skribenter är personer som flytt muslimska länder och verkligen vet vilket förtryck som islam kan vara.

Inga kommentarer: