2007-11-29

LO avslöjar Islamic CenterI dag 29/11 2007 avslöjar Landsorganisationen LO Islamic Center. I dagens nummer av lo.alla.se EN TIDNING FRÅN LO OM VÄLFÄRD OCH UTVECKLING, intervjuar Kerstin Fredholm den förre vaktmästaren Ben Hamida som utnyttjats i sitt lönebidrag och förstört ryggen på Islamic Center. Han är fotograferad i länken nederst framför moskén i Malmö vid Islamic Center. Den som är vaktmästare på Islamic Center arbetar både i moskén och på den muslimska friskolan Ögårdsskolan som är sammanbyggda.


Utdrag ur artikeln nedan i kursiverad stil:


"När Ben Hamida jobbade på Islamic center var han utan lön i tre månader och fick inte heller ob som han var berättigad till. Men det rättades till eftersom han var medveten om sina rättigheter och tog kontakt med facket."


"Moskén i Malmö var Ben Hamidas arbetsplats i tio år. Här fick han en lönebidragsanställning efter en arbetsskada. Jobbet skulle anpassas till Ben Hamidas arbetsförmåga men han fick fler och fler arbetsuppgifter. Idag är hans kropp utsliten och han kan inte arbeta längre."


"Ben Hamida går framåtlutad och rör sig som en gammal man trots att han bara är 52 år. Ryggen fick sig en sista knäck när han arbetade på Islamic center och skulle lyfta en avliden från kistan till tvättbänken."


"Ryggbesvären kom tillbaka. Då föreslog Ben Hamida själv ett jobb vid Islamic center och fick en lönebidragsanställning som städare där. Tanken var att jobbet skulle anpassas till Ben Hamidas arbetsförmåga men han fick fler och fler arbetsuppgifter. Han städade, dammsög, jobbade i parken, skottade snö, tvättade avlidna, guidade och tog emot mellan tre och fem grupper med besökare varje dag."


Läs hela artikeln i alla.lo.se 29/11 2007:


Inga kommentarer: