2007-11-07

Muslimska friskolor klarar inte s-kravI dagen Skolvärlden, nr 18 2007, intervjuas Marie Granlund. Hon är ordförande i socialdemokraternas rådslag om skola, som ska ta fram socialdemokraternas skolpolitik till beslut 2009. Denna politik ska sedan användas i valrörelsen 2010.


Länk till socialdemokraternas rådslag för skola:I artikeln i Skolvärlden står så här om det nya s-förslaget:

"Alla kommunala och fristående skolor ska vara skyldiga att sträva efter en blandning av elever och redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att minska skolsegregationen."


I kommunala skolor är segregationen skiftande, i kristna friskolor går både kristna, ett fåtal ateister och ett fåtal muslimer. Men i de muslimska friskolorna i Sverige går enbart muslimska elever. Det gör dessa muslimska friskolor till 100 % segregerade skolor, den högsta siffran i Sverige. Även om dessa muslimska friskolor är öppna för alla gör de ingenting för att få dit elever från andra religioner och inga föräldrar med annan tro eller ens ateister vill sätta sina barn i muslimska friskolor. Denna segregation är tillåten idag med den borgerliga skolpolitiken.


Men i socialdemokraternas förslag tvingas muslimska friskolor vidta åtgärder och redovisa dessa, för att bryta sin hundraprocentiga segregation. Vinner socialdemokraterna valet 2010 kan förslaget läggas fram för riksdagen och bli lag. Varken riksdagens Marie Granlund (s), eller LOs Ulla Lindquist i socialdemokraternas skolrådslag var tillgängliga för en kommentar idag. Därför vände sig den här bloggen till Jeanette Svensson. Hon är biträdande huvudsekreterare för socialdemokraternas skolrådslag och svarade gärna på frågor.


Jeanette Svensson svarar att de inte tänkt på hur man ska komma tillrätta med segregationen i de muslimska friskolorna. Hon säger att om man ser religion som segregation, så är det klart att muslimska friskolor är segregerande. Med socialdemokraternas ökade krav kommer inte de muslimska friskolorna att klara segregationskraven. Hon säger att muslimska friskolor därför kommer att utgöra ett undantag som inte kommer att lyckas. Ett förslag har hon dock. Fritidsverksamheten utanför skoltid kan innehålla utbytesverksamhet mellan muslimska friskolor och andra kommunala eller konfessionella med annan religiös inriktning. Jeanette Svensson ska ta med sig denna svårlösta fråga till förtroenderådet som sammanträder på lördag.


Inga kommentarer: