2007-11-07

Spion i muslimsk friskolaEn muslimsk friskola i Sverige är ursinnig. Skolledningen tror att det finns en spion på deras skola. De två skolledarna hotar med polisanmälning om spionen berättar något om vad som sker på skolan. De anser att rapportering om skolan innehåller oriktiga uppgifter och att de själva som skolledare beskrivs felaktigt. Skolledningen anser inte att någon har rätt att utsätta skolan för fara genom att berätta om missförhållanden på skolan. De tror att någon kan förargas över hur skolan fungerar och försöka sig på ett attentat.

Inga kommentarer: