2007-11-11

Stulet bevismaterialDags för en ny skolvecka. Berättar här vad som hände på en och samma dag som kan vara typisk i mellanstadiet på den muslimska friskolan.


Bevismaterial mot spionen på den muslimska friskolan hade lagts ut i form av utskrifter från Internet på ett bord i personalrummet. Det var meningen att alla skulle kunna läsa och ta del av internetutskrifterna, som skolan tänker lämna till polisen. Men efter att materialet legat där i tre dagar berättade skolledaren att någon snott alla papperna. Någon i personalen har alltså haft intresse av att smuggla med sig materialet och visa upp det för vem då? Skolledningen hade sagt åt personalen att inte sprida informationen om att de tror sig ha upptäckt en spion på skolan. De var nervösa att föräldrar skulle få reda på felen i skolan eller att media ska upptäcka problemen. Därför är skolledningen nu nervös över att bevismaterial är ute på vift.


En elev kommer in i klassrummet och går direkt fram till världskartan och river ut Israels flagga och kastar den på golvet. Under världskartan finns nämligen alla länders flaggor med. Men nu saknas ett lands flagga, Israels. Kartan med flaggor är förstörd. Läraren tar upp incidenten med en kollega. Kollegan säger att han har elever i sin mellanstadieklass på den muslimska friskolan som hatar Israel. Han pekar också ut vilken speciella folkgrupp i hans klass som gör det.


En annan elev har MP3-spelare med sig till skolan. Han skruvar upp volymen för att alla ska höra meloditextens refräng. Den går så här:

"Vi pissar på blå-gula flaggan"


En tredje elev kallar läraren för svennedjävel så att hans klasskamraterna hör förolämpningen. Sedan ljuger eleven för rektorn.


En fjärde elev står och slår en tjej inne i matsalen.


Inga kommentarer: