2007-11-20

Muslimsk friskola tränger ut kommunalI Luleå har en strid om den muslimska friskolan Alnour International School blossat upp. Idag 20/11 2007 skriver Norrbottenskuriren om hur skolan ska starta runt december 2007 som Luleås första muslimska friskola:Beslutet har orsakat protester hos föräldrar till barn i kommunala skolor i Luleå som trängs bort av den muslimska friskolan. I Norrbottenskuriren förklarar klassföräldrar i ett debattinlägg varför de är så upprörda:14/11 2007 avslöjade Norrländska Socialdemokraten att Luleås skolchef Sture Bryggman lovat ordna lokaler åt Mohamed Gabra, företrädare för Alnour Internationel School. Först sa kommunen nej till den muslimska friskolans etablering i kommunen. Men efter att Skolverket gett klartecken så hjälper nu kommunens skolchef den muslimska friskolan att hitta skollokaler genom att tränga undan en kommunal luleåskola:Redan i januari 2007 berättade Norrländska Socialdemokraten att Alnour fått grönt ljus från Skolverket att öppna höstterminen 2007. Men skolan hittade inga lokaler då. Kanske berodde det på att kommunen trilskades med Skoloverket genom att hindra skolans etablering i kommunala lokaler. En närmast enig barn- och utbildningsnämnd hade tidigare sagt nej till skolan. "Socialdemokraten David Nordström sa att alla skolor med en religös uppfattning eller en viss livsåskådning är helt oacceptabla.":


"öppen för alla
Alnours båda grundare Mohammed Gabra och Magnus Alm, båda aktiva miljöpartister i Piteå, avfärdar bestämt att skolan är religiös och säger att den är öppen för alla. Tanken är bland annat att fånga upp barn till tillfälliga utländska forskare och arbetare på Luleå tekniska universitet. - Luleå är och blir en allt mer internationell miljö. Det blir mer globaliserat, säger Magnus Alm. Men en viktig del är också integrationstanken.

islamofobi

- Många muslimer uppfattar en stor islamofobi i Norrbotten. Men det kommer från båda håll. Många muslimer har fördomar om svenskar, säger han. Enligt Magnus Alm är intresset stort för skolan, framför allt bland länets muslimer. - Problemet är att få svenska familjer intresserade. Annars missar man grundtanken, säger han."

Källa:


S-bloggaren C G Carlsson från Luleå har tre gånger haft synpunkter på Alnour. Sök på "Alnour" i hans blogg:


För att få förstahandsinformation till varför Luleå kommun sagt nej till etableringen av den muslimska friskolan tog den här bloggen idag kontakt direkt med barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Norberg (s). För bloggen Muslimska friskolan berättar hon ungefär så här:

" -Socialdemokraterna har ensam majoritet i Luleå kommun. Det är det politiska skälet till att kommunen sa nej. Det ideologiska motivet är att det kommer att leda till en segregerad skola. När muslimska elever segregeras kan de inte samtidigt integreras. Eleverna har ingen chans att komma in i det normala samhället i Sverige.

Det kommer inte att leda till en allmän undervisning med inblick i alla religioner. Vems religionsfrihet är det som tillvaratas, barnens eller föräldrarnas? Islamologiundervisningen som ligger utanför den obligatoriska undervisningstiden ger för mycket tyngd till islam på bekostnad av den religionshistoria som alla som gått i kommunal skola fått."


Inga kommentarer: