2007-11-02

Slöjfria skolorEfter Göteborgspostens ovanligt djuplodande artikelserie om stadens somalier och muslimska friskolor kommer nu läsar reaktionerna. Så här skriver en läsare:


"Sätt barnen i slöjfria skolor
Det vore bra om somaliska barn inte går i muslimska friskolor, utan går i en svensk skola för att lära sig svenska normer och sätt att leva. Jag tror det blir bättre med svenskan också. Man skall kräva att flickorna inte har slöja. Så länge man inte försöker att ta till sig svenska regler blir man en grupp för sig. Det er viktigt att man klarar skolan bra annars blir ens framtid dålig.
Annegrete Love"


Källa, Göteborgsposten 31/10 2007:


Via länken går det att läsa fler läsarreaktioner och samtliga artiklar i serien om somalier finns uppradade till höger på GPs sida.


Inga kommentarer: