2007-11-02

ArbetsplatsträffDen här veckan har det varit höstlov på den muslimska friskolan. Liksom på andra skolor och arbetsplatser har den muslimska skolan regelbundna arbetsplatsträffar. På APT ska problem av ekonomisk, organisatorisk, fysisk och mental karaktär behandlas. Alltså i korthet, vilka problem finns på den muslimska friskolan och hur ska problemen åtgärdas?


Arbetsplatsträffarna på den muslimska friskolan leds av en av de två skolledarna, varav ingen har skolledarutbildning. APT är varje gång ett skämt. Fastän samma skolledare dagarna i ända får in rapporter om saker som inte fungerar på skolan och problem med klasserna, tar hon inte upp något av detta någon enda gång på APT. I stället har hon alltid med sig en hög med broschyrer där hon och skolsekreteraren berättar om alla som sänt broschyrer till skolan om olika erbjudanden. Sedan efter APT sätts alla broschyrerna i en plasthållare i lärarrummet så att personalen kan ta del av dem. Men vad är det för poäng att berätta om broschyrer som personalen själv kan och får läsa i när de vill?


Poängen är naturligtvis att skolledaren vill undvika att APTn ska behandla alla de problem som finns på skolan, som hon som skolledare utan skolledarutbildning inte förmår åtgärda. För hon vet inte hur, eftersom hon saknar kunskap som man kan få på en skolledarutbildning. Lidande av detta blir personalen på skolan som får leva med alla problem och framförallt barnen på låg- och mellanstadiet som är för unga för att förstå hur en skolorganisation fungerar. Varför behåller rektorn denna skolledare som saknar kompetens och rätt utbildning? Jo, för att hon är lojal mot rektorn, som äger skolan genom sin stiftelse där han själv är ordförande. Han tjänar skattepengar på barnen. Pengar han inte behöver redovisa eftersom det är en stiftelse som äger skolan och skolan är en ideell förening. Styrelseledamöterna för stiftelsen sitter i Holland och är helt okunniga om skolfrågor.


En obehörig lärare på skolan får frågan om han är nöjd med att APT går till så här. - Nej, svarar han. Men eftersom han är obehörig står han i tacksamhetsskuld till skolledaren som anställt honom. Behöriga lärare på skolan har resignerat och lyssnar pliktskyldigast på APT innan de får åka hem. De säger att ingenting åtgärdas ändå av vad de tidigare tagit upp på APT. Därför har de slutat att ta upp saker på APTn. De flesta av lärarna är också så unga och oerfarna att de inte vet hur en APT ska fungera. Många fick sin enda chans efter lärarhögskolan att arbeta på den muslimska friskolan, eftersom det inte fanns lediga arbeten på andra skolor.


Kvar på APTn är numera endast broschyrerna samt en namnlista över de som varit på APTn och lyssnat, som skolsekreteraren kryssar i. Till stadsdelen meddelar sedan skolledaren att skolan utför skolutveckling. Detta meddelar stadsdelen vidare till Skolverket som skriver in det i sin kvalitetssäkringsrapport.


Inga kommentarer: