2007-11-06

Wikipedia om ÖgårdsskolanI internetuppslagsverket Wikipedia finns nu en speciell post om Islamic Center i Malmö. I det uppslagsverket står även följande information om dess tillhörande muslimska friskola, som heter Ögårdsskolan:


"Sedan hösten år 2000 har Islamic Center bedrivit en friskola för låg och mellan stadiet. Enligt Islamic Center skall Ögårdsskola inte betraktas som ett alternativ utan som ett komplement. Föräldrar väljer att skicka sina barn dit för trygghetens skull all för att stärka barnens i sin identitet som svenska muslimer. Skolan har nästan uteslutande svenska lärare med svensk utbildning. All undervisning sker enligt den svenska läroplanen med fokus på socialkompetens- med det för skolans profil viktiga tilläget - islamologi. Ögårdsskolan är även öppen för alla icke-muslimer."


Länk till Wikipedias sida om Islamic Center och Ögårdsskolan:Från svenska Wikipedia står en uppmaning om att just den här sidan behöver hjälp att wikiformateras. Det betyder att vilka läsare som helst kan gå in och redigera i texten och lägga till sådant om Islamic Center eller Ögårdsskolan som de känner till, så länge de följer reglerna för att skriva till i uppslagsverket. Länkar är också möjliga och önskvärda att lägga till. Det finns redan två länkar. Den här bloggen uppmanar därför alla med kunskap om Islamic Center och Ögårdsskolan att skriva till det de vet och lägga till länkar som kan vara av betydelse.


Något roligt som den här bloggen redan nu kan visa, är att kartfunktionen hitta.se visar att moskén vid Islamic Center är en frikyrka:Inga kommentarer: