2007-11-05

Muslimsk morgonandaktEmerick Adolfsson är en muslimsk konvertit som är verksam vid Islamic Center i Malmö. Där finns Öresundsregionens största moské och den muslimska friskolan Ögårdsskolan.


Utbildningsminister Jan Björklund har sagt att det ska vara tillåtet att ha konfessionell morgonsamling med bön för respektive religion i skolor, men så fort skolundervisningen startar så ska konfessionella inslag vara borta. Då ska det vara vetenskaplig undervisning.


Detta tycker Emerick Adolfsson är diskriminerande mot islam. Han säger så här till Sveriges Radio P4 Malmö angående ett projekt som handlar om religionsdiskriminering:

"– Ibland tycker man att en person ska syssla med religionen där hemma, och göra avkall på det i skolan eller på arbetsplatsen. Det tycker vi inte är rätt säger Emerick Adolfsson, representant för Svenskt-islamiskt stöd som ingår i projektet."

Källa:


Som ordförande för den ideella föreningen Svenskt islamiskt stöd försöker han nå ut och påverka skolelever med sin syn på islam:

"Till läsåret 05/06 planeras en informerande och utbildande verksamhet i regionens skolor."

Källa:


Emerick Adolfsson är även konsult i skor och kläder:


Nu har Sveriges Radio P1 för våra licenspengar anlitat Emerick Adolfsson för morgonandakt. Vecka 45, 5/11 - 9/11 2007 hör vi honom recitera Koranen varje morgon klockan 5.45 på svenska och det översätts till arabiska. Sveriges Radio Malmö producerar:Redaktionen för Morgonandakt är svår att nå. Men via deras hemsida får den här bloggen tag i Ulla Strängberg:


Ulla Strängberg säger att redaktionen inte själva får bestämma vilka religioner som får hålla Morgonandakt. I arkivet finns bara kristna morgonandakter i P1:

Förutom denna sista vecka då Emerick Adolfsson och P1 anser att morgonandakterna ska vara helt islamiska. Strängberg säger att kristendom, judendom och islam ska ha andakter. Hon berättar vidare att redaktionen fått i uppdrag att föra ut dessa religioner via morgonandakt av radioledningen. Själv har hon från den djupt kristna staden Jönköping inte sänt någon muslimsk morgonandakt. Det sänds från Malmö. Strängberg får frågan varför muslimska morgonandakter ska vara från Malmö och aldrig har sänts från Jönköping. Bloggen undrar om det inte finns några muslimska församlingar i Jönköping att välja från. Ulla Strängberg blir då irriterad. Hon säger att hon inte orkar diskutera det och slänger på luren.
Nu kan du som licensbetalande morgonandaktslyssnare göra som mannen på bilden och underkasta dig islam som P1 vill. Och får Emerick Adolfsson som han vill ska islam praktiseras i större utsträckning i våra skolor.
Bloggen har 6 november 2007 intervjuat samordnaren och redaktionschefen för Morgonandakt i hela Sverige. Hon heter Anna-Brita Lindqvist. Hon säger att det stämmer att från Sveriges olika städer, så sänds kristna morgonandakter från alla, men muslimska enbart från Malmö. Därför håller hon med att Malmö lätt kan utmålas som en stereotyp stad där islam är rådande, medan kristendom pekas ut som rådande i Jönköping. Anna-Brita Lindqvist lovar att ta i beaktande när redaktionen nästa gång ska besluta, hur morgonandakter ska delas upp mellan städerna i Sverige.

Inga kommentarer: