2007-11-21

IndustrispionageRektorn för den muslimska friskolan och tillika VDn för en moské anser sig vara utsatt för industrispionage. Han menar att någon spionerar på hans muslimska friskola och hans moské. Att uppgifter om skolan och moskén kommer ut tror han är för att någon ska ha nytta av uppgifterna. Därför kallar han det för industrispionage.


Vidare menar han att om uppgifter om hans skola eller moské skrivs på Internet utom hans kontroll, så äventyrar de skolans och moskéns säkerhet. Han berättar om en händelse som läckt ut på Internet och säger att det tyder på fel i huvudet på spionen.


Av ovanstående uttalanden från rektorn måste två följdfrågor bli uppenbara:

1. Brukar människor med fel i huvudet anlitas för industrispionage?
2. Vad är det för industri han bedriver med sin skola och moské?


Den andre skolledaren säger angående anklagelserna om industrispionage att rektorn yrar.


Inga kommentarer: