2007-11-11

Dansk TV-debatt om muslimska friskolor


Danska TV2 visade idag söndag 18.10-19.00 Vores Valg: Regionernes afslutningsdebat. Där diskuterade de danska politikerna ivrigt friskolorna. Men till skillnad från i svensk media och svensk TV, så säger de danska politikerna öppet och överens att de muslimska friskolorna i Danmark är de med stora problem, inte de kristna. En dansk kanon med danska litteraturklassiker och en kanon i historieämnet föreslogs också. Politikerna ville inte att det i t.ex. muslimska friskolor skulle växa upp fundamentalister som fått för mycket om islam och för lite om demokratins historia.

Inga kommentarer: