2007-11-05

Fel i huvudetI den muslimska friskolan finns det bara små klasser. På lågstadiet är eleverna färre än 20 i varje klass. På mellanstadiet är elevantalet nere i mellan 12 och 18 elever i varje klass. Nyanställda på skolan kan vid första anblick tycka att det ser idealiskt ut med så små klasser. Men det tar bara några dagar innan de upptäcker orsaken.


De små klasserna på den muslimska friskolan är bråkigare än stora klasser på välartade kommunala svenska skolor. Detta trots att antalet killar i varje klass är betydligt färre än tjejer i slöja i klasserna. En anställd på den muslimska friskolan får frågan varför det är så få elever i varje klass. Han svarar så här:

" - Det är fel i huvudet på dem. I varje klass går det elever som det är fel i huvudet på."


Den ene skolledaren bekräftar att det inte går att ha normalstora klasser med det elevunderlag av muslimska elever som de har. Därför måste de ha klasser med färre än 20 elever. Samtidigt försöker skolledaren hålla nere antalet killar på skolan. De anses som speciellt aggressiva. För i en normal skola borde det egentligen gå i genomsnitt 50 % killar. Men i den muslimska friskolan är antalet killar cirka 1/3.


Inga kommentarer: