2007-11-06

Profeten MuhammedUnder en lektion på den muslimska friskolan, ville läraren visa att han var väl insatt i Profeten Muhammeds liv. Läraren anknöt inför mellanstadieeleverna till vad Profeten Muhammed hade sagt. Då, från ingenstans vrålade en elev rakt ut i klassrummet till läraren:

"- Håll käften!"


Läraren reagerade och undrade vad det var frågan om. - Håll käften! sa eleven då igen. På något vis hade eleven blivit enormt provocerad av att läraren uttalade Profetens namn Muhammed. Eller så var det för att eleven själv hette Muhammed han också. Antingen har han blivit retad för profet, eller så har hans föräldrar lärt honom att det är förbjudet att uttala Profetens namn enligt islam. Den tredje möjligheten kan ha varit att eleven var mycket otrevlig mot läraren utan anledning.


Det bör inte förväntas av en svensk lärare att han under lektionstid ska behöva underkasta sig islams regler och lära sig dem, bara för att han arbetar på en muslimsk friskola. För då är skolan inte längre icke-konfessionell. Då är det underförstått, att om lärare inte rättar in sig efter islams regler, så får de problem med de muslimska eleverna. Gång på gång uttalar personal på skolan, framförallt den muslimska, att eleverna går på skolan för att den följer islam. Därför förväntar sig den muslimska personalen att den svenska personalen följer islams regler i sin undervisning för att det ska vara någon poäng att ha en muslimsk friskola. Detta är verkligheten och den egentliga anledningen till att muslimska friskolor finns. Men det förekommer inte i debatten.


Att anmäla sådana påtryckningar om att följa islams regler till Skolverket är fullständigt meningslöst. Det enda som skulle hända är att Skolverket skulle skicka en förfrågan om det är så, och då skulle skolan ljuga. Att bevisa att något hänt låter sig inte heller göras, eftersom eleverna är minderåriga och därför inte hörs i frågan. På sin höjd kommer Skolverket vart sjätte år på inspektion, och då väljer skolledningen ut ett fåtal elever de litar på som är lojala. Eller så är Skolverket oförmöget att avslöja oegentligheter, vilket visat sig i att efter TV-reportage där elever själva berättat om missförhållanden, så har Skolverket i sin efterföljande inspektion inte kunnat hitta några fel. Tesen om att Skolverket inte rår på muslimska friskolors oegentligheter kan lätt bevisas. Skolverket känner nämligen väl till den här bloggen, läser den, men vidtar inga som helst åtgärder mot någonting som avslöjas här.


Inga kommentarer: