2007-11-09

Stenkastning mot polisenUpprepade gånger har stenkastning skett mot polisen i en ökänd stadsdel som ofta har kravaller och bränder.. Elever på den muslimska friskolan berättar för sin lärare om hur de varit närvarande och själva deltagit i stenkastningen mot polisen. Eleverna går bara på mellanstadiet.


De pekar på foton från tidningsartiklar på Internet vilka som var där och var på bilderna de själva står. Eleverna beskriver ingående hur de kastat sten och ägg mot polisen. Eleverna berättar också att ingen i stadsdelen tycker om polisen och att de ska delta i stenkastning igen mot polisen nästa gång det är kravaller eller bränder. En elev på mellanstadiet säger att han ska bränna ner sin muslimska friskola.


Inga kommentarer: