2009-05-18

DO om rasismen inom polisen"Kränkningar skapar kravaller


Särskilt viktigt är det att rättssamhällets företrädare tydligt skyddar utsatta grupper, och därför ser hon extra allvarligt på vinterns avslöjanden om en rasistisk jargong inom polisen.


- Att det var så självklart för de här personerna att yttra sig som de gjorde tyder på att den sortens kommentarer är accepterade inom kåren. Öppenheten är nog också det som förvånar mig mest i det här fallet.


Annars ska det mycket till innan en luttrad verksledare som finlandsfödda Katri Linna höjer ögonbrynen. Utnämningen av henne var varken oväntad eller kontroversiell. Hon har flera tunga poster i sitt CV och hon säger att hon privat alltid känt ett starkt samhällsengagemang.


- Om kränkningar accepteras tappar befolkningen respekten för staten och det bildas subkulturer som kan leda till kravaller och andra oroligheter. Det som hände i Rosengård förra året är ett tydligt exempel på det här och tyvärr har den sortens missnöjesyttringar ökat.


Men att poliskåren skulle vara mer rasistisk än andra yrkesgrupper, tror hon inte. Vi bär alla på fördomar och medvetet eller omedvetet rangordnar vi omgivningen efter de oskrivna mallar som styr våra värderingar. Diskriminerande uttalanden är visserligen en tydlig och grov fördomsyttring, men kanske inte den allvarligaste. Det finns betydligt farligare effekter, men som är mer subtila och svårare att komma åt."


"Vissa löper större risk än andra att få sina fördomar förstärkta i sin yrkesutövning. Dit hör bland annat polisen som många gånger möter människor i sitt sämsta skick och som ofta själva utsätts för kränkningar.


- Poliser ställs inför tuffa situationer vilket i sig kan vara en grogrund för negativa attityder mot olika grupper i samhället. Får man inte hjälp med att bearbeta sina upplevelser, alltså professionell handledning, är risken stor att man börjar må dåligt och skapar en hård yta, säger hon."


"Jag har fått signaler om att mycket redan görs inom polisen och då behöver inte vi också gå in med pekpinnar, hytta med näven och säga att de gjort fel.


Hon tycker också att kåren fått ett oförtjänt dåligt rykte i den allmänna debatten.


- Polisen framställs som en vagga för rasism där man inte gör något åt det. Det är orättvist. Jag vet att det görs många bra insatser på det här området, men de kanske inte varit så samordnade som de hade behövt vara för att verkligen ge effekt.


Något annat som Katri Linna lägger till listan av orättvisor är att polisen får klä skott för den diskriminering som florerar inom hela rättsväsendet."


Källa, Polistidningen måndag 18 maj 2009:
"Aktuellt

Invigning av Diskrimineringsombudsmannen

2009-05-18

Den 18 maj invigdes Diskrimineringsombudsmannen, DO, officiellt.
Inga kommentarer: