2009-05-10

Intervju med disputerad om muslimska friskolorVecka 19 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan hjälp av Pedagogiska institutionen, avdelningen för internationell och jämförande pedagogik på lärarhögskolan vid Stockholms universitet. Professor Holger Daun som var handledare ordnade en intervju med den nydisputerade Åsa Brattlund:
Onsdag 6 maj 2009 fick bloggen intervjun med Brattlund som i sin avhandling jämfört engelska muslimska friskolor med svenska muslimska friskolor. Åsa Brattlund har samtyckt till att intervjun publiceras på bloggen Muslimska Friskolan.


Brattlund berättar att hon doktorerat på ämnet muslimska friskolor för att hon i sin forskning sysslat med detta ämne tidigare. Men redan på 1980-talet väcktes hennes intresse för islam. Det var när hennes dotter fick en kompis på dagis som var muslim.


Avhandlingen som lades fram 24 april 2009 heter "What Role of God and National Curriculum in School life? A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden":Avhandlingen kommer enligt Brattlund till att börja med inte att publiceras på Internet. Det kan hända att den ges ut på något förlag senare eller publicerar på Internet så småningom. Enligt Stockholms universitetsbibliotek kommer Lunds universitet och en del andra högskolor att erhålla var sitt exemplar. Just nu läggs uppgifterna om avhandlingen in i Libris så att den blir sökbar.


På frågan varför myndigheter i Sverige kartlägger muslimska friskolor ur säkerhetssynpunkt, svarar Åsa Brattlund, att hon inte kände till det.


För att skydda identiteterna på intervjupersonerna i avhandlingen, kan Brattlund inte avslöja vilka muslimska friskolor i Sverige och England som hon intervjuat.


Brattlund bedömde förhållandena i de svenska muslimska friskolorna vara lika kommunala förortsskolor kunskapsmässigt. Själv har Brattlund erfarenheter av förorten genom att ha bott där under en tid. Från början kommer hon dock från glesbygden.


Hennes avhandling bygger på fältstudier vid muslimska friskolor som gjordes för en del år sedan. Hon har inte träffat på finansiering från utlandet av muslimska friskolor i Sverige. I England är det däremot vanligt med band till utlandet hos de muslimska friskolorna. Speciellt kopplingar till Saudiarabien, enligt Brattlund.


Av anonymiseringsskäl kan hon inte avslöja om några av de undersökta muslimska friskolorna i Sverige ligger vid eller har kopplingar till någon moské.


Hon framhäver att miljöpartiet i Sverige inte är negativt inställt till muslimska friskolor. Hon har inte undersökt närmre varför en del riksdagspartier som folkpartiet vill ta bort religiösa friskolor medan andra är positivt inställda.


I sina fältstudier fann hon inget uttalat agg mot USA från vare sig elever eller personal på de svenska muslimska friskolorna. Hon vill att varje muslims privata livsåskådning ska framhävas i stället för att bunta ihop dem i en grupp. Under sin levnad har varje muslim tagit ställning i sina värderingar utifrån sin privata syn i olika frågor.


Brattlund hävdar att det inte heller går att bedöma muslimska friskolor i klump. De muslimska friskolor hon mött i Sverige och England har skiljt sig åt både kunskapsmässigt och i utformningen. Vad gäller huvudmännen för de muslimska friskolorna har de olika ägarstrukturer.


Åsa Brattlund visar sig vara en nyfiken forskare som gärna vill veta mer om vilken syn myndigheter har på koranskolor. Hon har till viss del följt kravallerna på Rosengård i december 2008. Hon lyssnar gärna till bloggens redogörelser för hur Islamiska Kulturföreningen av olika skäl tvingades bort från sin källarmoské. Fredag 8 maj 2009 åtalades tre ungdomar för ockupationen av Islamiska Kulturföreningens källarmoskéRosengård:Brattlund undrar slutligen vilken ideologi bloggen Muslimska Friskolan har. Bloggen svarar att likt flera riksdagspartier är den emot muslimska friskolor. Mest för att kunskapsnivån är så låg i muslimska friskolor, vilket ju är ett objektivt underkännande. Men de muslimska friskolorna kommer undan för att de saknar betyg på låg- och mellanstadiet som de flesta är begränsade till.


Åsa Brattlund frågar vilken inriktning bloggen har och får svaret att bloggen ämnar beskriva fakta runt muslimska friskolor hellre än värderingar. Allra sist undrar hon vilka partier som bloggen samarbetar med. Brattlund får svaret att bloggen är partipolitiskt obunden av det enkla skälet att den vill kunna intervjua och skriva objektivt om olika politiska partiers uppfattningar om muslimska friskolor. Bloggen är glad över att ha läsare från vilket parti som helst.

Inga kommentarer: