2009-05-28

Lekdag på ÖgårdsskolanEnligt biträdande rektor och lärarel på Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan, kan barnen inte leka med varandra. På skolgården runt moskén bråkar de i stället. Därför anordnas en gång per år en lekdag:


"Lekdag i skolan

Idag den 23 mars 2009 har vi haft en lekdag i skolan. Alla elever i skolan deltog i leken.
Lärarna delade eleverna i två grupper; lågstadiet och mellanstadiet.
Det var fyra stationer med olika lekar. Eleverna fick gå från station till station.
Anledningen med dagen var att alla elever i skolan fick umgås med varandra och ha roligt tillsammans och att de får mer motion, dessutom lär sig nya spel.
Barnen fick en rolig dag och fick röra på sig mer.Källa, Ögårdsskolan 23 mars 2009:


Länk till bilderna från lekdagen 23 mars 2009:


Inga kommentarer: