2009-05-25

Rektorn försvarar den muslimske antisemiten Ahmed Rami
"Därför har universitetet inte reagerat på UF:s inbjudan av Rami


Universitetet ska inte avgöra vad som är passande eller inte i studentföreningarnas verksamhet, skriver rektor Mille Millnert.


Under helgen har Utrikespolitiska studentföreningen (UF) kritiserats hårt på ledarplats i Dagens Nyheter och Östgöta Correspondenten för att man till debatten om yttrandefrihet förra onsdagen bjudit in Ahmed Rami. Rami fälldes för 20 år sedan för sin antisemitiska propaganda i dåvarande Radio Islam. Man har i sammanhanget också ställt frågan hur universitetet kunde låta detta ske i sina lokaler och varför inte universitetet reagerat.


Nu är det så att alla demokratiskt uppbyggda studentföreningar, enligt högskoleförordningen, har rätt att bruka universitetets lokaler. Det ligger i sakens natur att spännvidden kan var stor och många föreningar kan stå för värderingar och åsikter som ligger långt utanför det som är svenskt mainstream. Det är inte universitetets uppgift att godkänna vad som är passande. Självklart måste universitetet reagera om det är arrangemang som direkt kränker eller angriper universitetets grundläggande värden.


Här handlade det tvärtom om en debatt om yttrandefrihet, en angelägen diskussion om ett för både demokrati och akademi omistligt värde. I det läget ska universitetet inte gå in och agera överdomare om hur en sådan debatt ska föras eller vilka som ska delta.


Utrikespolitiska studentföreningen har under det gångna året trätt fram som en av de mest livaktiga föreningarna vid universitetet. De har haft en lång rad av uppmärksammade arrangemang och det är ingen tillfällighet att denna vecka är både Fredrik Reinfeldt och Margot Wallström föreningens gäster. Föreningen har i hög grad bidragit till att berika studentlivet vid Linköpings universitet. De har också varit konsekventa i att inte dra sig för kontroversiella inbjudningar, så har de under året bjudit in både rondellhundskonstnären Lars Wilks och mitt under brinnande Gazakonflikt Israels ambassadör. Man kan ha olika uppfattningar om det lämpliga i dessa inbjudningar, men det är en diskussion man får ta med föreningen, det är inte universitetets sak att uttrycka sitt gillande eller ogillande.


Mille Millnert
rektor


2009-05-25


Källa, nyhetsbrev från Linköpings universitets rektor måndag 25 maj 2009:Bloggen Muslimska Friskolan fick idag 25 maj 2009 en intervju med Linköpings universitets Informationsdirektör Lars Holberg:
I
I
Presskontakter
press@info.liu.se
I
Du kan också vända dig direkt till följande kontaktperson:
Journalister

Lars Holberg
013-28 16 94,
0708-20 16 94
Informationsdirektör.
Allmänna presskontakter särskilt universitetsledning
I
I
Lars Holberg har godkänt att bloggen Muslimska Friskolan publicerar hela nyhetsmeddelandet. Han ser gärna att bloggen hjälper till att förmedla rektorns budskap. Bloggen undrar varför Linköpings universitet gjort ett nyhetsmeddelande som bara kan läsas på hemsidan, och inte ett pressmeddelande så att alla blir varse ståndpunkten. Holberg svarar att denna nyhet främst är avsedd för Linköpings universitets egna anställda samt studenter och inte media.
I
I
Holberg gillar dock inte rubriken på bloggposten:
I
I
Holberg får frågan hur Linköpings universitet kan jämföra en dömd antisemit med Israels ostraffade ambassadör och den ostraffade konstnären Lars Vilks. Holberg svarar att Ahmed Rami har avtjänat sitt straff och det var tjugo år sedan. Holberg ställs inför frågan om Linköpings universitet har något att erinra om Utrikespolitiska studentföreningen bjuder in andra dömda brottslingar. Han säger att det får Linköpings universitet inte ha något emot eller lägga sig i enligt högskoleförordningen. Holberg säger att så länge Ahmed Rami talar om yttrandefrihet och inte om hat mot judar som i Radio Islam, så strider det inte mot universitetets värdegrund. Andra brottslingar är således också välkomna att tala på Linköpings universitet hos Utrikespolitiska studentföreningen menar Holberg.

Inga kommentarer: