2009-05-23

Muslimska friskolor ska hindras indoktrinera"I regeringens förslag till ny skollag införs flera nya sanktioner för att komma till rätta med glädjebetyg, religiös indoktrinering och skolor som systematiskt undviker att anställa behöriga lärare."


"Skolinspektionen ska vara en vakthund mot dålig kvalitet. Då måste den också ha tänder och kunna bita ifrån, säger skolminister Jan Björklund."


"För friskolor blir fjärde steget att återkalla godkännandet och rätten till bidrag. Det femte steget är återkallelse även om rättelse skett – om skolan vid upprepade tillfällen fått åtgärdsförelägganden och Skolinspektionen bedömer att det finns en fortsatt risk för sådana missförhållanden som kan ge ett återkallande.


Det sjätte och sista steget för friskolor är omedelbar återkallelse. Det beslutet är interimistiskt och kan inte överklagas, men inom högst sex månader måste Skolinspektionen fatta ett nytt beslut. För en omedelbar återkallelse krävs att det måste finnas en fara för elevernas hälsa och säkerhet."


"Förutom problemen med glädjebetyg ser Jan Björklund åtminstone två andra viktiga områden där de nya reglerna kan användas:


– Dels fristående skolor med konfessionell inriktning som överskrider gränserna och mer ägnar sig åt religiös indoktrinering, dels kommuner och friskolor som sy­stematiskt struntar i att anställa behöriga lärare och i stället anställer obehöriga."


Källa, Dagens Nyheter lördag 23 maj 2009:

Inga kommentarer: