2009-05-21

Religiösa kommuner bäst på integration"Religiösa kommuner är bäst på att integrera invandrare enligt en ny undersökning. Kyrkans Tidning har jämfört magasinet Fokus årliga rangordning av "integrationskommuner­na" med siffror för religiös aktivitet. Resultatet är tydligt: de religiösa kommunerna är överrepresenterade.


Främst i landet ligger Gnosjö kommun, som har toppat integrationslistan två år i rad.
- Kyrkorna är mycket engagerade i de här frågorna, säger Gnosjös kommunalråd Lars-Åke Magnusson till Kyrkans Tidning.


Magnus Hagevi, statsvetare vid Växjö universitet, bekräftar bilden. Han menar att det framför allt handlar om att frikyrkornas medlemmar märks i olika sammanhang."


"Att man inom frikyrkliga kretsar skulle ha lättare att tolerera vissa invandrare än andra håller Magnus Hagevi inte med om.


- Ofta tycker man att exempelvis islam är en konkurrent. Men också här finns det en tolerans, vi tycker inte likadant men alla har rätt att söka Gud på sitt sätt, säger Magnus Hagevi.

S-kommunalrådet Anders Lago i Södertälje sätter dock ett frågetecken i kanten för Fokus integrationslista. Om Gnosjös placering berott på arbetsmarknaden hamnar Södertälje bland toppkommunerna tack vare de många flyktingarna, inte minst kristna irakier.


- De stora invandrarkyrkorna i kommunen är mycket segregerade. Församlingarna skulle kunna göra mer, säger han."


Källa, tidningen Dagen onsdag 20 maj 2009:


Originalartikeln i Kyrkans Tidning tisdag 19 maj 2009:


Inga kommentarer: