2009-05-13

Rosengårdsrapporten ett hafsverk


30 november 2007 sände Försvarshögskolan ut ett stolt pressmeddelande som senare utmynnade i Rosengårdsrapporten:


"Regeringen har den 29 november 2007 uppdragit åt Försvarshögskolan med dess Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS) att göra en kunskapsöversikt om förebyggande insatser mot våldsam extremism och radikalisering. Detta som ett led i arbetet med att analysera utvecklingen när det gäller antidemokratiska krafter i samhället och för att inhämta kunskap om åtgärder för att motverka hot mot demokratin."


"För mer information, kontakta:

Lars Nicander, chef CATS, tel. 08-553 427 81, lars.nicander@fhs.se

Dr. Magnus Ranstorp, forskningschef CATS, tel. 08-553 427 87, magnus.ranstorp@fhs.se

Anneli Lindstedt, informationschef Försvarshögskolan, tel. 08-553 42 530,Källa:Måndag 27 april 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan en intervju med Försvarshögskolans informationschef Anneli Lindstedt som ska svara på frågor från media samt om Rosengårdsrapporten enligt pressmeddelandet ovan:

"Kontakt media

Frågor från media hänvisas till:

Anneli Lindstedt, informationschef
Tfn: 08-553 42 530
Mobil: 070-251 97 20
E-post:
anneli.lindstedt@fhs.se"

Källa:27/4 2009 avslöjar Anneli Lindstedt att Rosengårdsrapporten justerades ända fram till lunchtid onsdag 28 januari 2009. Klockan 13.30 överlämnades den i en pressträff med doktor Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan med Nyamko Sabuni vid sin sida. Regeringen gjorde en webbsändning av pressträffen klockan 14.00 28/1 2009:
Om Rosengårdsrapporten justeras så sent som någon timme innan den offentligt överlämnas, måste den betraktas som ett ofulltsändigt hafsverk. Hafsverket bekräftas av att Ranstorp i pressträffen 28/1 2009 på en overhead lyckas berätta att salafister intervjuats, medan Rosengårdsrapportens skrivna version inte innehåller någon intervju med salafister alls:
Informationschef Anneli Lindstedt förtäljer bloggen att Rosengårdsrapporten inte är forskning, utan endast en studie. Hon berättar vidare att hon inte har någon egen kunskap och vet inte vem som förstörde Rosengårdsrapportens källmaterial eller tidpunkten det förstördes. Hon hänvisar till CATS vid Försvarshögskolan. Bloggen svarar Lindstedt att CATS ljuger om förstörandet av rapporten eftersom chefen Lars Nicander har tre oförenliga versioner om hur källmaterialet förstördes:
Lindstedt berättar att en ny jurist nu ska tillträda i maj 2009 och ta över ansvaret när Försvarshögskolan fortsätter svara JO hur källmaterialet förstördes:Inga kommentarer: